Ukategorisert

Løfte om troskap – jau jau

Fremskrittspartiet og Jan Simonsen ønsker at alle utlendinger som skal bo i Norge må gi et løfte om troskap til grunnloven og andre lover for å få oppholdstillatelse.

Det er Jan Simonsen som har fremmet et privat lovforslag som Fremskrittspartiet støtter. Forslaget vil ikke bli vedtatt.

Fremskrittspartiets innvandrerpolitiske talsmann, Per Sandberg, mener et slikt system vil styrke integreringen og øke tryggheten for de som bor i Norge, melder NRK.

Forslaget er meningsløst. Det vil ikke lette på noen problemer mot verken kriminalitet eller integrering. Et løfte om troskap vil kun skape mer byråkrati. Løftene som blir gitt vil aldri kunne følges opp.

Dessuten bør utlendinger få opphold i Norge selv om en er kritisk eller motstandere av en rekke momenter i grunnloven eller andre lover. Et troskapsløfte som skal være bindende er det få som kan gi. Alle og enhver skal kunne se svakheter med dagens lovverk. Et løfte om å følge loven til punkt og prikke vil sette hindringer i veien for arbeidet med å fornye og endre deler lovverket. Et slikt hinder er en fare for demokratiet. Selv ikke alle stortingsrepresentantene til Frp støtter alle lovene i Norge, og kan dermed ikke gi et slikt løfte som de ønsker å tre ned over hode på alle utlendingene.

Simonsen og Fremskrittspartiet ønsker et papirvedtak som har liten rot i virkeligheten. Verden er ikke så enkelt at et løfte til staten løser alle problemene. Hadde så vært tilfelle kunne tankerekken vært utvidet betydelig, men vi hadde fått et skremmende samfunn.

Liberaleren priser seg lykkelig for at Stortinget består av andre enn kun Fremskrittsparti-representanter. Heldigvis ser de andre galskapen med dette forslaget. Det vil ikke bli vedtatt. Takk og pris for det.

Mest lest

Arrangementer