Ukategorisert

Festivalene bør klare seg selv

Kulturarrangementer bør leve av egne inntekter, og ikke motta offentlige midler slik som Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge får.

Festspillene er ikke de eneste som nyter godt av offentlige midler. Svært mange kulturbegivenheter får av skattebetalernes penger.

Debatten om Bergen og Nord-Norge har kommet ettersom det er blitt kjent at disse to blåser opp sine publikumstall, skriver TV2 Nettavisen.

Arbeiderpartiets talsmann i saken, Trond Giske, mener oppblåsingen bør få konsekvenser for arrangørene.

Liberaleren vil gå ennå lengre, og vi er mer konkret i våre uttalelser.

De statlige tilskuddene til disse og andre festivaler bør kuttes helt. De må selv skaffe de inntektene som trengs for aktivitetene. Klarer de ikke det, er det ikke et marked for slike arrangementer.

Kulturpolitikere og tilhengere av dagens system vil hevde at få festivaler vil overleve uten offentlige tilskudd. Det er muligens riktig, men de som ikke klarer seg selv bør dø ut.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer