Ukategorisert

Slår ring om lensmannen

Det er merkelig at Arbeiderpartiet og regjeringspartiene slår ring om lensmannen. Også i denne delen av offentlig sektor må politikerne prøve å få mer igjen for pengene.

Stortingets justiskomité har i budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene vedtatt at lensmannskontorene rundt omkring i landet skal bestå. Arbeiderpartiet har lenge arbeidet for å hindre at kontorene og lensmannsfunksjonen ikke ble lagt ned. Det er ikke uten grunn at justispolitiske talsmann, Knut Storberget, jubler over forliket.

I mange kommuner kan det være fornuftig å opprettholde et lensmannskontor, men det bør ikke bety at denne funksjonen skal opprettholdes for enhver pris. Også i denne sektoren bør politikerne jobbe for å få mer igjen for pengene. Et lensmannskontor nesten på hvert eneste nes må være sløsing med offentlige midler.

For mange er det viktigere å satse mer på politiet. I festaler sier alle politikerne at det er målsetningen. Hvis det skal være mulig å nå målet må driften effektiviseres. Altså mer igjen for pengene. Det får vi ikke med ei utstrakt satsing på et egen lensmannskontor uten å regne nytten opp mot kostnaden. Et slikt regnestykket har budsjettkameratene i Arbeiderpartiet og regjeringspartiene ikke satt opp i sin iver etter å beholde lensmannsfunksjonen for enhver pris.

Mange bygdesamfunn kan juble over forliket. De vil fortsatt ha et eget lensmannskontor, men det betyr fortsatt ulønnsom drift av denne delen av offentlig sektor.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer