Ukategorisert

Uenighet i utvalget

For en liberalist er det positivt at utvalget som vurderer nye politimetoder ikke er blitt enig. Det er gledelig at ikke alle er for å innføre mer overvåkning.

Advokat Aase Karine Sigmond i utvalget advarer mot myndighetenes overvåkningstrang, skriver NRK.no. Liberaleren er enig i advarslene fra advokaten.

Rettsikkerheten er viktig. Derfor bør politiets kontrollmulighet være minst mulig. I dag har de relativt gode arbeidsvilkår for å bekjempe kriminalitet. Samfunnet bør være ytterst varsom med utvidelsen av politimetodene. Det er hyggelig at flere i utvalget ser på denne problemstillingen på samme måte som Liberaleren.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?
    Hva skal man ha krav på av skolegang? Og likestilling, det er vel alle for? Rent vann og energi bør vel alle også kunne få? Del 2 av en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.