Ukategorisert

Uenighet i utvalget

For en liberalist er det positivt at utvalget som vurderer nye politimetoder ikke er blitt enig. Det er gledelig at ikke alle er for å innføre mer overvåkning.

Advokat Aase Karine Sigmond i utvalget advarer mot myndighetenes overvåkningstrang, skriver NRK.no. Liberaleren er enig i advarslene fra advokaten.

Rettsikkerheten er viktig. Derfor bør politiets kontrollmulighet være minst mulig. I dag har de relativt gode arbeidsvilkår for å bekjempe kriminalitet. Samfunnet bør være ytterst varsom med utvidelsen av politimetodene. Det er hyggelig at flere i utvalget ser på denne problemstillingen på samme måte som Liberaleren.

Mest lest

Arrangementer