Ukategorisert

Reagerer på ny terrorlov

Når datatilsynet reagerer på en del av forslagene som kommer fra Direktoratet for nasjonal sikkerhetsmyndighet, er det verdt å merke seg kritikken. Vi kan miste frihet dersom forslagene går igjennom.

Forslaget fra Direktoratet for nasjonal sikkerhetsmyndighet innebærer blant annet at arbeidsgivere skal få plikt til å melde fra om en ansatt oppfører seg underlig, og at flere arbeidstakere skal bli videoovervåket på jobben, melder NRK.

Dette nye forslaget kan nesten sammenlignes med saken om at hotelldriverne må kartlegge sine overnattingsgjester og sende listene til sikkerhetstjenesten, slik praksisen var tidligere i denne bransjen. Det er mulig det fortsatt er slik, men det er lenge siden det har vært et slikt oppslag i media.

Det at sensitive opplysninger skal sendes ut fra arbeidsplassen, slik Direktoratet for nasjonal sikkerhetsmyndighet ønsker, vil bety at viktige ting om hvert enkelt liv blir spredt ut. For eksempel psykiske problemer som mange sliter med. Dette er private opplysninger som ikke bør komme i en overvåkningssentral. Opplysninger som ikke har noe med den nasjonale sikkerheten bør ikke samles inn. Et generelt lovverk slik forslaget legger opp til er unødvendig.

Datatilsynet reagerer ofte på saker som bryter inn i vårt personvern. Det er en viktig instans som det er verdt å lytte til.

Etter 11. september har veldig mange land gjort om deler av regelverket for å kunne håndtere for eksempel et terrorangrep. I Norge har vi blant annet merket dette med økt fokusering å enkelte miljøer og på asylsøkere. Selv om kampen mot terror står høyt i kurs hos de fleste politikere, må vi ikke få panikk. Vi må fortsatt verne om friheten og personvernet. Det er viktige prinsipper som er hellig, også målt oppimot kampen mot terror.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer