Ukategorisert

Avinor bør privatiseres

Flyplasser bør drives som annen næringsvirksomhet, nemlig med private aktører på eiersiden.

Privatisering vil helt sikkert ha gitt et helt nytt mønster for flyplasser i Norge. Det er ikke økonomisk grunnlag for alle de flyplassene vi har. Det er statens subsidiering som er årsaken til at blant annet Namsos, Narvik, Vardø og Sandane har egen flyplass.

Liberaleren skjønner at vi er langt unna den ønskede eierstrukturen. Det kommer til å gå langt tid før politikerne trekker seg ut av denne sektoren, dessverre.

Inntil vi oppnår målet om full privatisering bør Avinor fortsette å effektivisere driften. Det kan gjøres uten at det går utover flysikkerheten. Antall flyplasser bør reduseres.

Byene Vardø og Vadsø i Finnmark har en flyplass hver. Mellom de to plassene er det 7 mil. En kjøretur mellom byene tar ca en time. Hvorfor skal disse byene ha en flyplass hver med de økonomiske utgiftene det medfører?

Liberaleren ønsker effektivisering av Avinor. Det kan gjøres med å redusere antall flyplasser. Gevinsten blir lavere kostnader uten at det går utover sikkerheten på noen måte.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
    Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.