Ukategorisert

Svømmehall, en kommunal oppgave?

I Os kommune gjorde Fremskrittspartiet et kjempegodt kommunevalg. Sammen med Høyre styrer partiet kommunen. Det bør bety en annerledes politikk, men er det tilfelle?

Grunnen til at spørsmålet stilles er at formannskapet i Os har nedsatt et utvalg som skal se på byggested, innhold, økonomiske rammer og leverandør for et nytt badeanlegg i kommunen. I sakspapirene kan dette se ut som et stort kommunalt prosjekt med bruk av kommunebudsjettet for å få bygget en ny svømmehall.

I andre kommuner der sammensetningen av kommunestyret er annerledes med for eksempel et sterkt Arbeiderparti, et stort Høyre pluss andre parti er ikke en slik arbeidsmåte og et slikt engasjement uvanlig. Det er blitt en tradisjon at kulturbygg finansieres over kommunebudsjettet. Slik bør det ikke være der Fremskrittspartiet styrer. Frp-politikerne skal jo skille seg ut sammenlignet med de andre. I alle fall i teorien.

I en kommune der de ikke-sosialistiske styrer, bør et svømmeanlegg bygges og drives i privat regi. Skattebetalernes penger bør ikke brukes på slike formål. Hvor ofte har ikke Carl I Hagen slengt med tunga om feilprioriteringer fra de andre politikerne. Nå går Frp-styrte Os i den samme fellen.

Forklaringen til Os kommune for sitt engasjement kan selvfølgelig være at de vil bidra i prosessen for å samkjøre prosjektet med sentralidrettsanlegget eller bygge anlegget inn i fjellhallen som en del ønsker. Gjerne en slik tankegang, men et svømmeanlegg bør drives og finansieres uten bruk av offentlige midler. Kun på den måten kan skattetrykket senkes. En slik tankegang bør være utbredt i Os der de såkalte ”liberalistene” styrer kommunen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer