Ukategorisert

Norge helt i toppen

En ny undersøkelse viser at Norge er et av verdens ledende land når det gjelder bruk av internett i kontakt mellom befolkningen og offentlig sektor. Denne kontakten bør brukes ennå mer aktivt for å redusere byråkratiet og forenkle hverdagen til folk flest.

Undersøkelsen «Government Online» viser at Norge er et av verdens ledende land når det gjelder bruk av Internett i kontakt mellom befolkningen og offentlig sektor.

62 prosent av de spurte oppgir å ha kommunisert med offentlig myndighet via Internett det siste året. Det plasserer Norge på en solid 2. Plass, skriver Høyre på sine hjemmesider.

Høyre ønsker selvfølgelig å ta æren for tallene i undersøkelsen. Den kan de godt få, men det har vært bred politisk enighet om å satse på kommunikasjon mellom folket og myndighetene via internett. Dermed skal politikerne som har satset på denne utviklingen få en fjær i hatten. Ikke bare Høyre-politikerne, men alle som har jobbet for en ny og bedre kommunikasjon mellom det offentlige og folk flest.

En annerledes kommunikasjon er kun et mål hvis det forenkler hverdagen for bedriftene og den vanlige mann og kvinne. Gir ikke utviklingen en enklere hverdag og effektivisering av offentlig sektor er satsingen bortkastet. Foreløpig er det forbedringer på noen områder, men forbedringene er fortsatt altfor små. Det gjenstår ennå mye før politikerne kan slå seg ordentlig på brystet og skryte av en helt ny og bedre hverdag for oss alle.

I tillegg til å bruke internett til å skaffe seg informasjon fra en offentlig nettside, har mange brukt den nye teknologien til å levere selvangivelsen og skaffet seg skattekort. Mange har også brukt internett for å få tak i skjemaer som flyttemeldinger og nabovarsler. Det at disse mulighetene er utbygd de siste årene er gledelig, men det gjenstår fortsatt masse. Det aller beste hadde vært et samfunn uten mange av disse forpliktelsene, men dit er det fortsatt et stykke til. Imens får også norske liberalister glede seg forenklingen og valgmuligheten dette har ført med seg.

I følge tallene fra undersøkelsen er det Danmark som er vinneren, hvor 63 prosent oppgir å ha kommunisert med offentlig myndighet via Internett. Norge ligger på en god andre plass.

Mest lest

Arrangementer