Ukategorisert

Bør betale ned gjeld

Finnmark fylkeskommune er en av de som klager over dårlig økonomi og små overføringer fra staten. Likevel klarer fylket å sløse bort mange av millionene de fikk for salget av ruteselskapet.

Denne ukens fylkesting satte av en stor del av beløpet på 172 millioner kroner som fylket fikk for salget av Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, FFR, til ulike driftstiltak. Mange av millionene skal brukes på fond for kultur og fiskerinæringen. En altfor liten del går til å øke handlefriheten til politikerne. Kun 70 millioner brukes til å nedbetale gjeld.

Tilhengerne av vedtaket fra Arbeiderpartiet og SV vil mene dette er fornuftig bruk av offentlig penger. De vil også vise til at noen millioner brukes på samferdsel med å øke standarten på fylkeskommunale veier. Få er imot satsingen på samferdsel, men mange reagerer, og det med rette, på sløsingen innenfor sektorene kultur og næring.

Det er ikke en offentlig oppgave å stimulere til vekst innenfor kultursektoren og fiskerinæringen med bruk av offentlige midler. Næringsaktørene må klare seg selv. Politikernes oppgave må være å legge forholdene til rette med lave skatter, lave avgifter og et enklere regelverk.

Prioriteringene av de såkalte FFR-pengene er gale. Det vil ikke gi Finnmark fylkeskommune mer handlefrihet. Dermed vil klagesangene om dårlige vilkår fra staten fortsatt synges med jevne mellomrom fra landets nordligste fylke.

Liberaleren er glad for at Finnmark fylkeskommune trakk seg ut som næringsaktør gjennom salget av FFR. Vi er skuffet over hvordan midlene brukes. Vedtaket i fylkestinget vil ikke gi en ny giv for Finnmark de kommende år.

Situasjonen i Finnmark er ikke spesiell. I altfor mange tilfeller klarer kommuner og fylkeskommuner å rote bort penger som kunne ha vært brukt på en bedre måte. Eksemplet fra Finnmark trekkes frem for å vise hvordan det ikke skal gjøres.

Tags:

Mest lest

Arrangementer