Ukategorisert

Stopp FN i å ekspropriere internett!

Internett er betegnet som en av frihetens siste skanser. Les denne artikkelen fra sentralstyremedlem i FRIdemokratene, Torkil Saxebøl.

Internett fremstår fortsatt som et frihetssymbol. Daglig ser vi eksempler på at resten av verden i stadig økende tempo blir regulert. Aktører som FN, WTO og IMF sørger for et tettere spindelsvev av detaljstyring og reguleringer. Reguleringene definerer og bestemmer, skattelegger, og legger føringer på fri atferd og spontan orden. I disse dager møtes FN-krefter i Genève for å undergrave den internett som frihetssymbol. Hvem er drivkreftene i FNs reguleringsiver? Jo, ikke uventet Kina, samt Brazil, India, Russland og Saudi Arabia. Disse statene, som ikke er kjent for liberale, åpne og frihetlige tanker, vil at FN skal gjennomkontrollere internett. Denne artikkelen stiller spørsmålstegn ved forhandlingene om internett i Genève.

Formålet i de pågående samtalene på toppmøtet i Genève er ideelle. Som FN-samtaler jo alltid er: Internett skal komme flere mennesker til gode. Men når forhandlingsleder Pierre Gagne sier at det som står på agendaen er reguleringer av internett, så blinker varselslysene ildrødt for frihetstilhengere.

I dag så er det den private organisasjonen Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), lokalisert i California, som steller med internett-servere og domenenavn. En mer og mer sjelden tanke, desverre: En ikke-statlig organisasjon får hjulene til å gå rundt på et meget elegant vis. Den koordineringen som ICANN utøver på mesterlig vis, er det selvsagt mange andre aktører som ønsker å få kloa i. Selvsagt vil alle andre ha tak i noe som fungerer godt. Mange av de sterkeste aktørene i FN mener nå at FN-organisasjonen International Telecommunications Union (ITU) bør ta driften fra ICANN. Rett og slett ekspropriere den. Lederen for ITU synes det er en meget god idé å frata, eller ekspropriere jobben ICANN innehar. Og hvilke aktører er det som sterkest ønsker å kontrollere internett? Jo, hør bare: Brazil, Kina, Russland, India, Saudi-Arabia, Sør-Afrika etc. Har disse aktørene historisk sett vært forkjempere for frihet? –Forkjempere for slik frihet som internett representerer? FN-organisasjonen ITU, med sine aktive statlige støttespillere, vil altså kontrollere e-mail, websites, domenenavn, e-handel etc. Er dette skremmende?

USA, støttet av EU, Japan og Canada har foreløpig klart å forhindre at FN-organisasjonen ITU har ekspropriert internett. Ikke uventet har utviklingslandene utgjort motparten. Men de som kjemper for kontroll og reguleringer, og mot frihet er ikke stoppet. Bare sinket.
Det er enighet i FN om å nedsette et arbeidsutvalg for Kontroll av Internett. Myndigheter, privat sektor, og det sivile samfunn skal alle høres. Innstillinger skal utarbeides frem mot 2005. Så i over et år fremover nå, vil vi høyst sannsynlig se FN og ITU (International Telecommunications Union) skvise den private, ikke-statlige organisasjonen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), for deretter å legge internett under FN kontroll. Hva kan stoppe dette? Foreløpig kan vi bare satse på President Bush. Faren her er jo åpenbart, at også USA-administrasjonen selv blir for reguleringskåte.

Aftenposten Aften/ NTB har en usedvanlig farget belysning av dette temaet (onsdag 10. desember 03: 10). Tittelen er ”Utfordrer USAs kontroll av Internett”. Artikkelen belyser ”problemet” med å kritisere blant annet at MIT (Massachusetts Institute of Technology) har flere internettadresser enn Kina. NTB fremstiller det som et problem at halvparten av alle internettbrukere vil være kinesere innen 2007 (og de har ikke et antall internettadresser som er respektabelt i forhold til antall brukere).
–Tenk om det skulle være slik: –At et organ, la oss si ITU, skulle passe på at antall internettadresser skulle tildeles proporsjonalt med antall brukere. Hva slags styringsprinsipp er det snakk om da? –Ikke akkurat ”yte etter evne, få etter behov (Marx)”, men jammen ikke langt der ifra!
Heldigvis betrygger NTB-artikkelen oss om at ”… USAs offisielle linje er at internett skal og bør koordineres og ledes av privat sektor”. –Det er kanskje derfor New York Times skriver at USA og ICANN-ledelsen ble ekskludert fra en del av forhandlingene som har pågått foran toppmøtet i Genève?
Som norsk representant i Genève, stiller samferdselsminister Torild Skogsholm. Og hvor opptatt av et fritt internett er hun? Det blir vel mest fokus på likestilling, kulturelt mangfold og barns rettigheter.

Av: Torkil Saxebøl, sentralstyremedlem FRIdemokratene

Kilder: Orginal artikkel og Aftenposten 10. desember 2003.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer