Ukategorisert

Udemokratiske Senterpartiet

Senterpartiets leder Åslaug Haga bekreftet det mange har fryktet, nemlig at partiet ikke uten videre vil akseptere resultatet av en eventuell folkeavstemning om ja eller nei til EU.

Det var i NRK1 sitt program Standpunkt at Senterpartiets leder bekreftet at stortingsrepresentantene ikke uten videre skal godta resultatet i en folkeavstemning. Den samme problematikken var oppe sist og Hagas parti har ikke forandret seg siden den tid.

Senterpartiet har rett i at ei folkeavstemning er rådgivende for Stortinget, men spør politikerne folket om råd, da bør rådet følges. Hvis ikke faller hele poenget med folkeavstemningen bort

Hvis Senterpartiet ikke forandrer mening bør stortingsflertallet så raskt som mulig sørge for et vedtak som binder politikerne opp mot resultatet av den eventuelle avstemningen. Et mindretall i Stortinget skal ikke kunne stoppe folkeflertallets ønsker. Folkeavstemningen bør gjelde uansett hva resultatet blir.

Det er et tankekors at Senterpartiet jobber i mot et EU-medlemskap fordi EU har for lite demokrati samtidig som de nekter å følge resultatet av en folkeavstemning. Det demokratiske sinnelaget er tydeligvis ikke så stort i Senterpartiet som de gir uttrykk for i EU-debatten.

For ordens skyld legger jeg til at Liberaleren ennå ikke har tatt et standpunkt i EU-spørsmålet. Vi er verken for eller imot et norsk medlemskap i EU.

Mest lest

Arrangementer