Ukategorisert

Beklagelig henleggelse

Anmeldelsen mot O. J. (Otto Jespersen) for flaggbrenning er henlagt som «intet straffbart forhold» av Riksadvokaten. Men er ikke et signal om at flaggbrenning nå er akseptert som ytring. Det er efter Liberalerens syn beklagelig.

Riksadvokaten sier at der flagget brennes for eksempel som element i «gatedemonstrasjoner», kanskje med voldelig karakter, kan dette stille seg annerledes, heter det i avgjørelsen.

Efter Liberalerens mening er flaggbrenning en naturlig del av ytringsfriheten. Flagget er forøvrig bare et stykke tøy i bestemte farver og mønstre som vekker emosjoner når det fremvises, særlig på spesielle datoer.

Feilen O. J. gjorde, var å brenne flagget i en humoristisk sammenheng. Da kunne han ikke forventet å bli tatt alvorlig.

Humor kan være farlig, men ikke hos Riksadvokaten. Eller kanskje nettopp der. En sak i rettsapparatet på dette grunnlaget kunne fjernet hele forbudet. Og da ville jo hensikten være oppnådd.

I det minste for dem som er opptatt av full ytringsfrihet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer