Ukategorisert

Står ved skatteløftene

Høyres leder står ved skatteløftene i Sem-erklæringen (31 mrd kr i perioden). Det er en klar utfordring til FrP – og KrF. Det mangler ca. 12 mrd kr på å nå målet i Sem-erklæringen.

Med andre ord et kraftig skattelettebudsjett for 2005, forutsatt at regjeringen lever så lenge. Petersen forutsetter at KrF følger opp løfter de 3 partiene er blitt enige om i Sem-erklæringen. Men i KrF er det mer pes for økte overføringer til kommunene og alle andre gode formål enn til skattelettelser.

For noen er bevilgninger og faste subsidieordninger svaret på alle utfordringer. For andre er skattelettelser incentivene som skaper fart i økonomien; større kjøpekraft, større efterspørsel, større produksjon, og øket sysselsetting.

Samarbeidsregjeringen har bundet seg til tidenes løfte om skatteøkninger. Vi husker med gru Willoch-regjeringen, som i 1982 måtte gå fra sine allerede beskjedne løfter i 1981-valgkampen.

For liberalister er skatt mer enn et økonomisk/politisk virkemiddel for å få fart i økonomien. Å redusere skatter og avgifter er å gi folk tilbake mer av sin frihet. Å fjerne konkrete skatter og avgifter er å redusere statens virkemiddelapparat – som brukes til å innskrenke individenes frihet.

Vi minner om at H og FrP i valgkampen 2001 lovet 40 mrd kroner i skattelettelser i løpetg av perioden, mens Venstre lovet 20. Regjeringen er samlet om 31 mrd. Av disse er 19 mrd allerede oppnådd.

Det er utelukket at Ap, SV og Sp vil bidra til å nå målet. Da må regjeringen henvende seg til FrP. Her er det tre uforenlige størrelser; oppfylle skatteløftene, ta ut mer fra oljefondet, og bevilge mer til kommunene. Regjeringen kan ikke gjøre alt dette på en gang.

Vi utfordrer FrP til å forholde seg til partiprogrammet når det gjelder skattelettelser og reduksjon av offentlig forbruk og offentlig sektors størrelse. Og slutte å late som de gir skattelettelser når de samtidig opprettholder høyt offentlig forbruk via oljefondet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer