Ukategorisert

U-hjelp på eget ansvar

Den nystartede frivillige organisasjonen Vilje ønsker å gjøre det lettere for enkeltpersoner å drive med hjelpearbeid.

I en artikkel som er skrevet av Pressekontoret sier en av initiativtakerne, Øyvind Bryde, at bistand skal kunne drives på et personlig plan, og ikke bare av staten og store institusjoner. Der er Liberaleren helt enig med Vilje. Måtte de leve fullt og helt etter dette prinsippet, og få finansiert prosjektene med private midler helt på siden av offentlige budsjett. Om det er målet er vanskelig å vite. Rett og slett fordi det var problematisk å finne nok informasjon om målet til organisasjonen Vilje. De har en egen nettside, men de kunne godt ha forklart organisasjonsstrukturen og holdningen til staten ennå bedre slik at også liberalister kunne ha støttet denne organisasjonen med et godt hjerte.

her finner du Vilje sin hjemmeside.

Målsetningen om at enkeltpersoner og mindre grupper som setter i gang bistandsarbeid, ofte har lettere for å få kontakt og bli en del av lokalsamfunnene de jobber i deler Liberaleren med Vilje. Privat initiativ vil være betydelig bedre enn den offentlige bistanden Norge yter i dag. I tillegg ønsker vi frihandel i en globalisert verden. Det hadde vært spennende å vite om Vilje støttet fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital på tvers av landegrensene. Mer frihandel er en forutsetning for all utviklingshjelp.

Uten å vite for mye om denne organisasjonen er den første informasjonen svært positiv. Selvsagt kan skribenten ta feil, men en målsetning om at bistand skal kunne drives på et personlig plan, og ikke bare av staten, er det umulig for en liberalist å være uenig i. Derfor ønskes Vilje lykke til med arbeidet. Det hadde vært skøy om vi fikk en hjelpeorganisasjon i Norge som jobbet utfra liberalistiske prinsipper.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Internasjonalen, 3.versInternasjonalen, 3.vers
  Hvorfor synger ikke sosialistene *hele* internasjonalen?
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
  I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.