Ukategorisert

Meningsløse rettsavgjørelser i radiokrigen

Før jul foregikk det en intens krig i rettssalene, mellom den gamle og nye riksdekkende private radiokanalen i Norge. Avgjørelsene de forskjellige rettsinstansene fattet, er meningsløse.

Valgerd Svarstad Hauglands kulturdepartement sjokkerte mange da P4 efter nesten 10 år ikke fikk fornyet sin konsesjon for å drive riksdekkende privat radio. P4.-ledelsen trodde visst at det var automatikk i fornyelse. Sjefen, Rune Brynhildsen var kjepphøy både i medieprofil, uttalelser og trusler mot departement og startsråd i dagene som fulgte. Men han måtte luske vekk med halen mellom benene. Og mistet jobben i P4.

Det er ikke til å undres over at P4 sloss, De har vært en pengemaskin for eierne (intet galt i det!) i snart 10 år, og bygget opp en trofast kundeskare, og programlederne deres er blitt kjente profiler i medie-Norge. Det er lenge siden Knut Bjørnsen og Dan Børge Akerø dominerte radio og TV nærmest alene. P4s sukess skyldes bl.a at de ikke har tatt de konsesjonsforpliktelsene de aksepterte da de fikk konsesjonen, på alvor. Vi skal ikke kritisere dem for dette. TV2 har gjort det samme, det eneste de ikke kunne gjøre var å flytte hovedkvarteret vekk fra det politikerbestemte lokaliseringsstedet; Bergen. Måten slike konsesjoner fylles med detaljbestemmelser det er vanskelig å oppfylle, og samtidig tjene penger, viser hvor idiotisk det er at politikere skal sitte og bestemme programprofilen i radio og TV.

Men hva har skjedd i radiokrigen før jul? P4 (som fikk den nye ”P5.konsesjonen” som plaster på såret) fikk rettens medhold i å starte sine sendinger på den nye frekvensen. De fikk også aksept for å stenge av sine sendinger på den gamle frekvensen, som Kanal4 skal overta. Det utspekulerte i dette er at radiolytterne ved nyttår ikke slår på sin vante P4-frekvens og får Kanal4 i stedet. Lenge før den tid har lytterne vennet seg til å høre på den nye frekvensen til P4. Det betyr mer arbeide for Kanal4 når de skal tiltrekke seg lytterne. Som kronen på verket fikk P4 rettens medhold i at Kanal4s navn ligner for mye på P4s – og den nye konsesjonshaveren må bytte navn!

Kanal 4 er blitt Kanal24. De har allerede gitt TV2 betydelig eierandel og mulighet til å påvirke den nye radiokanalen, gjennom et samarbeid om nyhetsproduksjon. TV2 og Schibsted (Aftenposten og VG) har styrket sin makt i medie-Norge, gjennom TV-kanal, Nettavisen og nå Kanal24. Ikke rart mange rister på hodet over Kulturdepartementets naivitet.

Det som er meningsløst efter min mening er ikke at P4 får lov til å begynne sine sendinger på ny frekvens, men at de får stenge den gamle. Hadde det vært like konkurransevilkår burde Kanal24 fått lov til å begynne å sende før offisiell start på konsesjonen (01.januar). Det er underlig at Kanal24 ikke allerede har koblet inn Konkurransetilsynet. Retten har her foretatt avgjørelser som er konkurransevridende til fordel for P4. Det er uheldig, når vi har et system med konsesjoner som er offentlig tildelt, med egne frekvenser.

Det er Kulturdepartementet som har skapt denne miseren, og når retten kan begå slike blundere, og Konkurransetilsynet ikke bringes på banen, bør Kulturdepartementet ta ansvar for å rette opp hele fadesen. Evt. Konkurranseministeren himself (Victor Norman). Men hans tabbeliste gjør muligens at han holder seg langt unna denne radiokrigen. Det bør han ikke gjøre. På dette området (konkurranse), som er hans fagfelt, har han mer å bidra med, enn Valgerd Svarstad Haugland.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer