Ukategorisert

Politikerne bør si nei

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité vil ha OL i 2014 til Norge og Tromsø, men det blir opp til politikerne å avgjøre om Norge virkelig skal søke. Politikerne bør si nei til en søknad.

Det er flere grunner til vår skepsis for en ny olympiade. Kostnadene er viktig. Olympiske leker i Tromsø vil bli svært kostbare. Mye må finansieres gjennom statsbudsjettet. I dag varierer tallene fra 7-8 milliarder og oppover. Ingen av overslagene er kvalitetssikret på noen som helst måte.

Det andre argumentet som skribenten mener er viktig er nasjonalismen et OL fører med seg. Mens andre husker tilbake på Lillehammer med glede, har undertegnede mer varierte følelser. Vår selvgodhet gikk over alle grenser i 1994. Et norsk OL i 2014 kan bli en blåkopi.

Det er politikerne som avgjør om Norge skal søke. Den eventuelle søknaden behandles av IOC. Politikerne bør regne på nyttekostnaden. Mye tyder på at den blir lav. Dermed bør Norge si nei til et nytt OL.

Tags:

Mest lest

Arrangementer