Ukategorisert

Gratis tannlegebehandling?

63 prosent av befolkningen mener at tannlegebehandling må bli gratis. Dersom behandlingen blir gratis for pasientene må regningene betales over skatteseddelen. Er det en god løsning?

Det er TNS Gallup har som utført undersøkelsen for Kanal 24, skriver TV2 Nettavisen.

På spørsmålet ”Bør staten dekke tannlegeregningen din?”, svarte 57 prosent av mennene og 69 prosent av kvinnene ja.

Dersom staten skal betale for dette behovet også, betyr det økt skattetrykk. Staten har i dag nok av oppgaver. Disse bør reduseres, ikke økes.

I dag er fordelingen i tannhelsetjenesten grei. Det offentlige støtter de yngste, mens voksne må betale mesteparten av sin andel. Det betyr at vi som ikke er så flink å ta vare på tennene våres for svi når tannlegeregningen skal betales. Mens de flinke slipper med lavere kostnader. Et godt system som kunne ha vært liberalisert ytterligere, men som er bedre enn kravet til flertallet i denne undersøkelsen.

Å øke statens innsats på dette området er ingen god ide. Det vil føre til høyere utgifter som må dekkes inn via skatter og avgifter. I tillegg vil tannhelsen sannsynligvis bli dårligere ettersom vi slipper å ta de negative konsekvensene med en høy regning med dårlig tannhygiene.

Reduksjon av prisen på behandlingen støttes av de fleste. Derfor bør det også på dette området innføres fri konkurranse. Ikke bare i de store byene, men også i distrikts-Norge. Folk i Oslo betaler som regel mindre for tannbehandlingen i forhold til folk i Finnmark. Private aktører sørger for gunstige priser i Oslo, mens fylkeskommunen ofte har monopol i distriktene. Konkurranse om tjenester gir innvirkninger på prisen, også i tannhelsetjenesten.

Mest lest

Arrangementer