Ukategorisert

Et kritisk blikk på det amerikanske budsjettunderskuddet

Dette er overskriften på en lengre artikkel Jan Arild Snoen har skrevet. Bl.a. er det han skriver om Bush sitt syn på offentlige utgifter interessant.

Artikkelen er skrevet for Monticello Society, en forening for USA-venner. De tenderer til å være Bush-vennlige, men denne er artikkelen avslører at Bush kanskje ikke er liberalisters beste venn likevel.

Interesserte bør selvsagt lese hele artikkelen, men jeg siterer noen høydepunkter:

«Det overses ofte i norsk presse at også offentlige utgifter til de fleste andre formål har økt kraftig under Bush. Norsk presse og opinionsledere henger igjen i en foreldet forståelse av det republikanske partiet, sterkt preget av retorikken under Reagan-perioden. Arne John Isachsen skriver for eksempel i sin kronikk i Aftenposten 21. desember 2003 om Bushs ”tro på lavere offentlige utgifter”, og at skattelettelsene er finansiert med nedskjæringer. Dette er en fundamental misforståelse. Bush er ikke Ronald Reagan, som snakket mye om reduserte offentlige utgifter (men var mindre flink til å kutte i praksis). Bush, og de neokonservative han er ideologisk mest i slekt med, er ”big government conservatives”. Mange, slik som det ledende neokonservative tidsskriftet Weekly Standard, tar et eksplisitt brudd med Reagan på dette området. Når Bush ikke kutter i offentlige utgifter, er det rett og slett fordi han ikke har noe mandat til å gjøre det. Han foreslo ikke kutt på et eneste viktig område i sin presidentvalgkamp.»

«Realveksten i offentlige utgifter utenom forsvaret har ifølge Cato Institute vært omkring 5 prosent årlig i de tre årene Bush har sittet med makten.«

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer