Ukategorisert

Hvorfor forfaller Oslo-skolen?

Det er dessverre få som forstår hvorfor skolene forfaller, selv om problemene nå er synlige som dagen og utgjør en helsefare.

Forfall på helsa løs i Oslo-skolene er tittelen på dagens oppslag i Dagsavisen.

I ingressen skriver de:

«295 millioner kroner har Oslo kommune i år satt av til å pusse opp skoler som har forfalt i flere tiår. Med dagens tempo vil det imidlertid ta minst 20 år før etterslepet på vedlikeholdet er tatt igjen.»

Det er meget lett å forklare hvorfor skolene har forfalt. Det bryter imidlertid med en vanlig fordom og er derfor vanskelig å forstå for tradisjonelle sosialdemokrater. Fordommen går i korthet ut på at markedet og private er opptatt av kortsiktig fortjeneste mens det offentlige tenker langsiktig.

Hvor langsiktig private tenker varierer og er et komplisert spørsmål. Å hevde at stat og kommune utgjør et mer langsiktig alternativ er imidlertid en fordom som bør forkastes. Problemet synliggjøres i pensjonspørsmål og i forfall i bygningsmasse.

Politikere er interessert i å få stemmer ved første valg, som oftest inntil to år frem i tid, av og til fire år. En bygningsmasse forfaller ikke på en slik måte at det utgjør et seriøst problem i løpet av så kort tid. Dersom man derimot bruker pengene på nye tiltak eller populære økninger i velferdsgoder, merker velgerne det før neste valg. Incentivene til politikerne går derfor i retning å ikke ruste opp Oslo-skolene, men derimot på andre tiltak, enten i skolesektoren eller på andre områder.

Slik var det i 1979, derfor rustet de ikke opp skolene den gang. Det samme var tilfellet i 1987 og det samme skjedde. Nå er vi imidlertid kommet til «på lang sikt» og problemene er blitt seriøse.

Slik er politikken! Forførende på kort sikt, farlig på lang sikt!

Mest lest

Arrangementer