Ukategorisert

Globalisering i revers

Globaliseringens velsignelser i form av lavere tollmurer og mer kontakt over landegrensene kan bli reversert – av den såkalte krigen mot terror.

Da Richard Cobden og andre tilhengere av frihandel kjempet for lavere tollmurer og kontakt over landegrensene på 1840-tallet var de sammen med franske Fredric Bastiat («der varer og mennesker ikke krysser landegrenser, vil armeer gjøre det»).

Så fulgte en periode med opprustning, nasjonalisme og kriger. Efter 1945, og spesielt fra 1970-tallet er det igjen globalisering med lavere tollmurer, mer frihandel og mer kontakt over landegrensene som har vunnet frem.

Terroristene som sprengte World trade Center i 2001 er hverken tilhengere av globalisering, frihandel, lavere tollmurer og utstrakt kontakt over landegrensene. Selv om de nå jages som rotter ut av hullene sine av USA og mange andre lands efterretning- og politiorganisasjoner, så er jegerne iferd med å gjøre felles sak med rottene de jager; de begrenser sider ved globaliseringen.

I kampen mot terror innføres nå stadig mer strikt regelverk for å kontrollere individers bruk av den naturgitte retten til å bevege seg fritt i streben efter lykke. Et godt eksempel i så måte er USAs nitide kontroll med tilreisende. Nå lar Brasil USA smake egen medisin, ifølge en en artikkel i Dagbladet , amerikansk pilot viste fingeren i Brasil

Brasils medisin mot USAs strikte tilreisekontroll kan brukes som eksempel til efterfølgelse i en annen sammenheng; fra de land hvis innbyggere nektes innreise i vestlige land (f.eks. EU, Sveits og Norge). Kanskje dette kan være et middel for å liberalisere innreiseregler og innvandringsrestriksjoner rent generelt? Da er det verdt å prøve. Men samtidig kan vi risikere at globaliseringen for alvor går i revers. Her bør både USA og Brasil besinne seg.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer