Ukategorisert

Flinke skoletapere

Martin Ystenes, kjent for blant annet for den legendariske Sprøytvarsleren, advarer mot at supersmarte unger går til grunn i den offentlige skolen p.g.a. understimulering.

Det er i en artikkel i Aftenposten at dette kommer frem i dag. I desember skrev han artikkelen Høy IQ – det forbudte talentforskning.no. Det kom et svar på dette med tittelen Barns høye IQ – hvordan takle det? for noen dager siden.

Ystenes beskriver godt hvordan skolen nedprioriterer disse barna ut ifra en likhetsideologi. Han påpeker spesielt hvordan de ikke har rett på spesialtilpasset undervisning: ”Elevar som har føresetnader for å lære raskare og meir enn gjennomsnittet, har ikkje rettar etter kapittel 5 i lovutkastet ”

Ystenes anbefaler private skoler som en løsning. Dette slutter Liberaleren seg fullt ut til. Private skoler er overlegne delvis fordi de har interesse av å gi barna den undervisningen de trenger. Hvis ikke de gjør dette, så kan jo foreldrene bare bytte skole.

Jeg har selv litt erfaring som vikarlærer på ungdomsskole. Jeg vil uten forbehold beskrive ideen om at alle skal lære det samme som ond. La oss anta to barn, med litt ulike anlegg i f.eks. matematikk. I løpet av ni år vil denne ulikheten manifestere seg gjennom store forskjeller i resultat. Å mene at disse skal lære det samme pensumet er dumt. Å tvinge dem til det er ondt. Norske skoleklasser består av noen som får grei undervisning, de som ikke skjønner hva som skjer og de som er understimulert, som skjønner alt første gang det ble forklart og kjeder livet av seg de neste 10 gangene ting repeteres.

Barn fortjener å bl behandlet som individer. Det betyr at man ikke må presse dem til å tro at de kan lære det samme på den samme, like måten. Kanskje er det de flinke som lider mest, men de svake lider også.

Det er på tide å skille skole og stat.

Mest lest

Arrangementer