Ukategorisert

Retten til å stenge mennesker ute

Den siste tiden har det vært skrevet mye om at Høybråtens menighet nekter homofile medlemsskap. Er det imidlertid noe galt i dette?

I Dagbladet i dag slår KrF-veteran Kåre Kristiansen fast at – Slike synder aksepteres ikke.

Et senralt kjennetegn ved et fritt samfunn er at mennesker har rett til å gjøre ting man selv anser som umoralske. Det betyr at dypt religiøse mennesker må akseptere at homofile får gjøre alt fra å adoptere barn til å ha live sex direkte på sin egen tv-kanal. Det betyr imidlertid også at homofile må akseptere at kristne fordømmer dette på sine tv-kanaler og nekter dem adgang i sine menigheter.

Et fritt samfunn er kjennetegnet ved sine private rom. Jeg bestemmer selv hvem som skal inviteres inn i min leilighet. En butikk eller restaurant bestemmer selv hvem som skal få være deres kunder og en klubb/organisasjon bestemmer selv hvem som skal få bli medlem.

Dette betyr at disse beslutningene er absolutt deres, uavhengig av om du eller jeg liker dem. Butikker må ha lov til å ha skilt med: «Kun kvinner, menn ikke adgang». Restauranter må få lov til å ha skilt med «White only». Homofile sexklubber må få lov til å annonsere med: «Heterofile, ingen adgang» og menigheter må få lov til å utestenge homofile.

Dette her handler om politiske rettigheter, menneskers rett til å bestemme over sitt liv. Til å selv velge hvilke mennesker man vil inkludere i sitt liv og hvem man vil ekskludere fra sitt liv.

Hva med oss som liker toleranse og ikke ønsker slik diskriminering, det er mange av oss. Jo, vi har rett til å ekskludere de intolerante fra våre liv. La meg skissere et eksempel.

En restauranteier nekter fargede adgang. Vi kan selvsagt la være å besøke restauranen hans, men vi kan gå mye lengre. Vi kan ta et bilde av eieren, lage plakater og organisere en kampanje der ulike butikker nekter ham adgang. Vi kan ta kontakt med hans ølleverandør og be de slutte å levere til ham, eller gjøre tilsvarende med hans andre leverandører. Det er mange muligheter til boikott i et fritt samfunn.

En ting ligger imidlertid fast. Når vi skal bekjempe det vi ikke liker, må vi bruke virkemidler som ikke krenker menneskers rett til å leve sitt liv, med sine fordommer og særheter.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Tom Vestvik
Tom Vestvik
18 years ago

I eksempelet med restaurant eieren, er vel boikott eksemplene brudd på eierens rett til å leve sitt liv med sine fordommer.

Vi kan velge å besøke hans private eiendom, eller vi kan la ham være.

Resten blir å gå for langt!

Bent Mosfjell
18 years ago

Boikott betyr bare at man benytter sin rett til 1) å la være å handle/omgås et menneske/bedrift og 2) til å oppfordre andre til å dele ens overbevisning og oppføre seg på samme måte. Begge deler er helt legitimt.

Det er imidlertid viktig å nyansere gjennom at jeg her snakker om privat boikott, statlige boikottaksjoner er selvsagt noe helt annet.

Tom Vestvik
Tom Vestvik
18 years ago

Jeg anerkjenner fullt ut, menneskers rett til å ytre sine meninger. Men å stikke kjepper i andres hjul, kan jeg ikke akseptere. Jeg kan ikke se at man har noen rett til å hindre andre, i å leve sitt liv slik de selv ønsker.

Restaurant eieren avgjør selv hvem han vil ha besøk av. Akurat slik du bestemmer hvem som får komme inn i din stue. Det angår ingen andre.

Albert
Albert
18 years ago

Et fritt og liberalistisk samfunn: ja.

Hva med John Kerry – analysen din? Der skriver du jo at utroskap ikke er akseptabelt (noe jeg er enig i).

Ifølge argumentene her om retten til å handle som man vil; Kerry kan bruke de samme argumentene om seg og sine utroskap?

Og nå kommer favorittuttrykket som mange spirer har lært på debatt – kurs: «motsier du da ikke deg selv?»

Bent Mosfjell
18 years ago

Jeg tror jeg ganske lett kommer unna gjennom å trekke frem skillet mellom jus og moral. Det ene handler om hva som er rettighetskrenkende og det andre om positive valg angående ens privatliv. Kerry har rett til å handle som han vil og utroskap vil neppe formelt sett regnes som lovbrud (selv om det rent ideologisk kan reises interessante diskusjoner rundt dette). Det finnes imidlertid handlinger som formelt sett ikke bør være ulovlige, som likevel kan antas å være umoralske og således kreve sanksjoner, en er et skilt med «white only», en annen kan være utroskap med det å la… Read more »

Runar Karlsen
Runar Karlsen
18 years ago

Så vakkert å høre noen forsvare individualismens hjørnestein; separatismen.
Retten til å diskriminere, retten til å være ett rasshøl.
Synes du det ville være riktig å la en kirke som utestenger definerte grupperinger for en folkekirke og Statskirke?

Bent Mosfjell
18 years ago

Jeg er selvsagt mot en statskirke. Det du påpeker er faktisk et godt argument mot statskirken, den blir et religiøst flertallsdiktatur, noe som blant annet stimulerer religionskamp for å få kontroll over statens religionsyn. Alternativet er mangfold og fredelig sameksistens. Jeg skjønner ikke at homofile ønsker å være med i samme menighet som Høybråten, det er da mye bedre å la dem ha sine fordommer i fred og danne sin egen menighet. Jeg merker dine fordommer når du skriver «Retten til å diskriminere, retten til å være ett rasshøl», men du har i sak rett. En del av individualisme og… Read more »

Fra arkivet