Ukategorisert

All makt

Kina har reformert sin kommunisme de siste årene, men det dukker stadig opp tilfeller som avslører at det fortsatt er langt igjen til et fritt samfunn.

Truer dop-syndere med døden melder Nettavisen i dag. «Trenere eller agenter som forer idrettsutøvere med ulovlige preparater, blir nå truet med utestengelse på livstid eller dødsstraff, skriver China Sports Daily.»

Så lenge staten har all makt til å krenke borgerne når de ønsker det, blir ofte frihet et begrenset virkemiddel. Det er sant at tendenser til markedsøkonomi er innført i Kina. Men de trekker stadig frem dødsstraff som virkemiddel overfor ganske små overgrep. Det avslører deres forakt for menneskelig.

Staten gir og staten tar. Det er den kinesiske staten som gir folk lov til å få barn. Du får bare livet om staten vil. Ditt liv tilhører staten og de kan ta det fra deg. Staten gir og staten tar!

Kina får meg til å tenke på et ganske vanlig fenomen som går igjen i de fleste samfunn, selv om vi i Norge heldigvis ikke har dødsstraff. Borgerne gis frihet til å leve sine liv, samtidig så er regelverket slik at det er utilnærmelig uten avansert advokathjelp, og hvilke småbedrifter har råd til slikt? Skatteregler og bunkene med papirer når du skal drive i en bransje, er så omfattende at det er umulig å følge dem. Noe folk heller ikke gjør.

Dumme regler overses og snarveier tas. Det er nødvendig for å finne frem i byråkratiet. Slik er det i Norge. Det er imidlertid en parallell til Kina som er tydelig. Det gir staten mulighet til å ta deg dersom de ønsker det.

Jeg husker en liberalistisk bedriftseier for noen år siden som var livredd for å uttale seg mot skattetyranniet. Hvorfor? Fordi at lovverket gav skattemyndighetene mulighet til å sjekke hans virksomhet og siden det er umulig å følge alt til punkt og prikke, ville de finne noe og kunne ødelegge bedriften hans. Al Capone ble dømt for skattesnusk, det var alt de fikk på ham, uten sammenligning til min norske venn overhodet.

Heldigvis bruker ikke den norske staten denne makten så ofte, men de kan bruke den til å ødelegge mennesker dersom de ønsker det. Lover og regler som er så dumme og inkompetene at de ikke følges og således overses, er et problem for rettsstaten, fordi de gir myndighetene mulighetene til å ta dissenter, bråkmakere og andre som ikke er lydige borgere.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer