#, Kommentar

Kommunazismen

Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår. I antisemittismen finner de kanskje hverandre?

Det er i hvert fall frykt for slikt i ledelsen i Rød Valgallianse. I Klassekampen er det i dag en lengre artikkel med overskriften Antisemitt eller ikke? der det kommer frem at RV-leder Torstein Dahle vurderer å ekskludere et medlem for slikt.

På den vanlige politiske skalaen plasseres kommunisme og nazisme på hver sin fløy, som henholdsvis ytterste venstre og ytterste høyre. Dette er selvsagt ikke tilfeldig siden de dominerende krefter innen den intellektuelle konsensus har klar interesse av dette. Konsensus består av to hovedgrupperinger. Den ene er det tradisjonelle sentrum som har interesse av å stemple kommunisme og nazisme som fløyalternativene da det presser menneskene inn i sentrum. Den andre er kommunisme som har interesse av å være den konsekvente motpolen til nazismen.

De som taper på dette er selvsagt det humane, liberale alternativ, liberalismen. Vi passer ikke inn i dette, noe som passer makteliten godt siden det spiller statsmaktens eneste truende kritiker ut på sidelinjen i folks politiske bevissthet. Nå skal imidlertid denne artikkelen handle om kommunisme kontra nazisme, så tilbake til saken.

Kommunismen og nasjonalsosialismen (nazismen) er politiske allierte. De ønsker begge totalitær kontroll over menneskene. Den ene er internasjonal og den andre er nasjonalistisk. Hitler gasset jødene, mens Stalin var mer multietnisk i sin utryddelse. Det har imidlertid alltid ligget en antisemittisme på lur også i kommunismen. Jeg kan anbefale artikkelen Den rød-brune alliansen i Dagsavisen. I Marx «sin artikkel «Om det jødiske spørsmål» karakteriserer han jøden som en selvopptatt snuskhandler med mammon som sin gud.» Jødenes kapitalistiske praksis, spesielt gjennom bankvirksomhet, gjør dem upopulære i kommunistiske kretser.

I dag er venstresiden svært sterke motstandere av Israel. Palestina-skjerfene florerer i sosialistiske miljøer, inkludert innen RV. Dette kan fort gå over i jødehets, noe ledelsen i RV tydeligvis er bevisst og villig til å ta et oppgjør med. De må distansere seg tydelig fra nazismen, det ville jo være for ille om folk oppdager at de er fettere, ikke fiender.

Mest lest

Arrangementer