#, Kommentar

Kommunazismen

Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår. I antisemittismen finner de kanskje hverandre?

Det er i hvert fall frykt for slikt i ledelsen i Rød Valgallianse. I Klassekampen er det i dag en lengre artikkel med overskriften Antisemitt eller ikke? der det kommer frem at RV-leder Torstein Dahle vurderer å ekskludere et medlem for slikt.

På den vanlige politiske skalaen plasseres kommunisme og nazisme på hver sin fløy, som henholdsvis ytterste venstre og ytterste høyre. Dette er selvsagt ikke tilfeldig siden de dominerende krefter innen den intellektuelle konsensus har klar interesse av dette. Konsensus består av to hovedgrupperinger. Den ene er det tradisjonelle sentrum som har interesse av å stemple kommunisme og nazisme som fløyalternativene da det presser menneskene inn i sentrum. Den andre er kommunisme som har interesse av å være den konsekvente motpolen til nazismen.

De som taper på dette er selvsagt det humane, liberale alternativ, liberalismen. Vi passer ikke inn i dette, noe som passer makteliten godt siden det spiller statsmaktens eneste truende kritiker ut på sidelinjen i folks politiske bevissthet. Nå skal imidlertid denne artikkelen handle om kommunisme kontra nazisme, så tilbake til saken.

Kommunismen og nasjonalsosialismen (nazismen) er politiske allierte. De ønsker begge totalitær kontroll over menneskene. Den ene er internasjonal og den andre er nasjonalistisk. Hitler gasset jødene, mens Stalin var mer multietnisk i sin utryddelse. Det har imidlertid alltid ligget en antisemittisme på lur også i kommunismen. Jeg kan anbefale artikkelen Den rød-brune alliansen i Dagsavisen. I Marx «sin artikkel «Om det jødiske spørsmål» karakteriserer han jøden som en selvopptatt snuskhandler med mammon som sin gud.» Jødenes kapitalistiske praksis, spesielt gjennom bankvirksomhet, gjør dem upopulære i kommunistiske kretser.

I dag er venstresiden svært sterke motstandere av Israel. Palestina-skjerfene florerer i sosialistiske miljøer, inkludert innen RV. Dette kan fort gå over i jødehets, noe ledelsen i RV tydeligvis er bevisst og villig til å ta et oppgjør med. De må distansere seg tydelig fra nazismen, det ville jo være for ille om folk oppdager at de er fettere, ikke fiender.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
christian.florelius.
christian.florelius.
16 years ago

jeg vil si meg veldig uenig, for det første marx
var selv semitt, for det andre fascisme er
en høyre ideologi (bolsjevismen er fascistisk )
som vil forsvare nasjonen og bursoasiet mot
arbeidernes opprør ( det er kapitalismens sanne
annsikt ).

Eirik Haver
16 years ago

Både fascisme, kommunisme og sosialisme er alle former for diktatur. Høyre-Venstre benevningen er bare basert på en historisk begivenhet fra den franske revolusjon.
I begge utkantene av denne benevningen finner du totalitære systemer. Eneste forskjell på fascisme og kommunisme er at i kommunisme tar staten fra alle mennesker all eiendom, mens i fascisme lar staten mennesker drifte sin egen eiendom så lenge det er gunstig for dem selv. Uten at det i praksis finnes en reell eiendomsrett i fascismen, noe som er den samme praksis som vi finner i kommunisme.

Larsern
Larsern
16 years ago

Jeg vil minne om at også George Orwell hele sitt liv var kommunist, og utga alle sine bøker på kommunistiske, sosialistiske forlag. Det er jo også stor forskjell på retningene innen «kommunismen». Les litt Kropotkin, Maletesta, Prodhoun, Bakunin o.l. så ser du at det faktisk er stor forskjell på venstreretningene også. Man kan ikke slik dere har en tendens til å gjøre å la være å skille mellom økonomisk og personlig frihet. Det er jo nemlig slik at mange venstreretninger er for minst like stor personlig frihet som dere, men derimot ikke økonomisk. Dessuten så bygger jo de egentlig disse… Read more »

Larsern
Larsern
16 years ago

Eiendom Anarkistene forkaster ikke eiendom, men de har et helt annet syn på den enn det som er vanlig i dag. På en måte er eiendom tyveri – når noen helt tilegner seg noe, så blir andre frastjålet dette. Anarkistenes syn er at en persons rett til goder ikke bygger på om han har produsert dem, funnet dem, kjøpt dem, bruker dem eller etter loven har rett til dem, men om han behøver dem – behøver dem mer enn noen annen. Dette er ikke snakk om rettferdighet eller naturrett, men menneskelig solidaritet og vanlig sunn fornuft. Dersom jeg har brød… Read more »

Anders
Anders
16 years ago

Larsern: «Siden det i dag er noens enorme eiendom som fører til andres fattigdom, så er det lett å ønske å fjerne all eiendom.» Denne uttalelsen er i beste fall en forenkling. Eiendom har langt flere positive effekter for samfunnet som helhet enn det sosialister av forskjellige avarter påstår. At en person har ansvar for en eiendom, det være seg en bedrift eller et sitt eget område, er positivt for alle som arbeider i bedriften. Eiendom gir mulighet for langsiktig investering og planlegging, noe som er positivt for alle. Det er heller ikke korrekt at enkelte mennesker er fattige pga… Read more »

aurora
aurora
16 years ago

At Marx engang skreiv at han ikke likte jødene pga. deres virksomhet som jo var handel, er ikke det samme som at jøder er uvelkomne i kommunistiske kretser. Da Marx skreiv artikkelen var han ganske ung, og hadde alt skjønt at virksomheten mer merarbeid fører til at noen blir utbytta, det han feila litt på var at han generaliserte denne gruppen som jøder. Folka ytterst på venstrefløyen har ikkeno imot jøder. Det vi er imot er sionismen; bygginga av staten Israel. Denne bygginga kan med rette sammenlignes med nazismen. Det står feks i Israels grunnlov at minst 90% av innbyggerne… Read more »

Ole
Ole
16 years ago

Næmmen stakkars Aurora da.Vanskelig å se sammenhengen mellom nazisme og kommunisme?jeg skal hjelpe deg litt. I perioden 1917-53 ble det i sovjetunionen drept minimum 30 millioner mennesker.Nå lurer du sikkert på hvorfor, Aurora.Her er svaret:De var fiender av det samfunnet galningene Lenin,Trotsky og Stalin ville skape. Hvis du ønsker å utvide din horisont, Aurora(og det tror jeg du bør),kan du jo kjøpe boken Gulag og Glemsel av Bent Jensen.Veldig bra bok.Eller så kan du gå på siden mises.org og lese en artikkel som heter nazism is socialism.Veldig bra artikkel. Kanskje du da skjønner hvor stupid kommentaren din er. God lesning!!

Fra arkivet