Ukategorisert

En kvinnes rett til egen kropp

Det er et paradoks at de som bruker slagordet i tittelen, vil frata kvinner denne rettigheten. Dagsavisen har i dag et oppslag om hvorvidt horekunder bør kriminaliseres.

Tittelen på oppslaget er Menn vil ikke kriminalisere horekundene og den viser forskjeller i holdninger mellom menn og kvinner. Forskjellen skyldes mest sannsynlig ubevisst samhørighet med selgere vs kunder, det er imidlertid ikke viktig i denne sammenhengen.

Det er et grunnleggende prinsipp at hvert menneske har rett til å bestemme over sin egen kropp. Det inkluderer retten til selv å velge sine seksualpartnere, på det grunnlaget man selv ønsker. Alternativet er moralske dommere som sitter og vurderer om ens motiver er høyverdige nok. Så om partneren/partnerne ønsker å delta i sex-lek på de premissene du ønsker, så bør det være lov. Punktum.

Noen tolker imidlertid uttrykket «kvinners rett til egen kropp» på en annen måte. De tolker det som om at kvinnene som kollektiv gruppe bestemmer over sin kropp, og poenget er at menn ikke får medbestemmelse. Dette er kollektivisme og det er både stygt og ondt.

Det fratar hver enkelt kvinne bestemmelsesretten over sitt kjønnsliv, omtrent på linje med ulike religiøse tradisjoner i samfunn vi ikke vil sammenligne oss med. Detaljene er ulike, men prinsippet det samme.

Dersom man tar ideen om en kvinnes rett til å bestemme over egen kropp på alor, så har det konsekvenser. Det innebærer at hennes avgjørelser ikke er i tråd med våre ønsker (vel, man kan jo ha flaks), men i tråd med hennes ønsker. Det gir henne rett til å avvise alle tilnærmelser. Men også samme retten til å ha sex med så mange hun vil. Det gir henne også rett til å selv sette rammene for at du får ha sex med henne. Disse kan variere, nøyaktig slik hun ønsker.

Hun kan velge å bare ha sex med fargede menn med pikk over xx cm. Hun kan velge å bare ha sex med 18 år gamle mannlige jomfruer. Hun kan velge å bare ha sex med damer. Hun kan velge å la være å ha sex. Hun kan velge å kun ha sex med menn som tar henne med på opera og fin restaurant. Hun kan velge å kun ha sex med 60 år gamle, skallede menn. Hun kan velge å kun ha sex med kondom, eller kun uten. Hun kan velge å kun ha sex med menn som vil være hennes sexslave. Og hun kan velge å kun ha sex med de som vil betale henne 2000 kr for et nummer.

Vi kan alle mislike hennes valg, men er nødt til å akseptere dem, juridisk sett. Vi kan selvsagt fordømme det og nekte å ha noe mer med henne å gjøre, men vi kan ikke forby henne det.

Så finnes det de som prøver å snike seg unna gjennom å kun forby det å kjøpe sex. Det hjelper ikke. Det tilsvarer å forby sex med fargede menn med pikk over xx cm, 18 år gamle mannlige jomfruer, damer, fravær av sex, sex etter opera og restaurant, med 60 år gamle, skallede menn, med kondom, uten kondom eller med menn som vil være hennes sexslave. Det er omtrent som å si at du får lov til å kjøpe mat, men det er forbudt å selge det til deg.

Det står en viktig ideologisk kamp, om menneskers rett til å bestemme over egen kropp. De som vil forby prostitusjon eller kjøp av sex, nekter kvinner (og menn, selvsagt) retten til å bestemme over egen kropp.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer