Ukategorisert

En folkehelt!

I dag foregår det en interessant kamp i Oslo tingrett. Der stiger en folkehelt frem i kampen mot formynderske lover.

I juli 2002 gav eks-redaktør av pornobladet Aktuell Rapport, Stein-Erik Mattsson, ut pornobladet «Frie Aktuell Rapport» helt uten sladd og med seksuelle aktiviteter brettet ut fra perm til perm. Nå er det i følge Dagsavisen Full pornostrid i Oslo tingrett.

For episoden ble Mattson tildelt et forelegg på 25 000 kr som han har nektet å vedta. «Frie Aktuell Rapport» ble utgitt for å teste grensene for norsk pornolovgivning. Rettssaken er således en del av en bevisst kamp mot lover som nekter mennesker retten til å selv velge sin seksualitet.

Lovgivningen forbyr ting som er direkte støtende, og flere av vitnene påpekte av disse grensene har forflyttet seg de siste årene. Kampen går således på hva som bør tillates innenfor det eksisterende lovverk. Dette er en hensiktsmessig start på en kamp for mer liberale holdninger til porno. Liberaleren tviler ikke på at Mattsson helst vil ha mer liberale lover, men dette er uansett et godt skritt på veien.

Rent prinsipielt – og således også rent praktisk, vi ser ikke noe skille der – bør alle handlinger som er lovlige mellom voksne mennesker, også være lovlige å vise i blader. Forutsetningen er selvsagt at deltakerne stiller opp frivillig, men dette er så selvsagt at det knapt trengs å nevnes.

Liberaleren ønsker Mattsson lykke til med rettssaken.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer