Ukategorisert

Viktig verdikamp

10 år efter at FRIdemokratene fokuserte på liberale verdier i alle sider av politikken tar Høyre og Venstre opp hansken i regjeringen, mot KrF.

Flere aviser kan i dag berette at Høyre og Venstre vil fokusere på verdiliberale saker internt i regjeringen fremover, og kommer dermed i konflikt med KrF – som på sin side ønsker å finne tilbake til røttene; de verdikonservative standpunktene i alt som ikke har med økonomi å gjøre.

Det handler om opphevelse av blasfemiparagrafen, fjerning av pornosladden på TV, fjerne forbudet mot politisk reklame, fjerning av sensur på filmer for voksne. Høyre vil i tillegg fjerne rasismeparagrafen. Alt dette kommer på toppen av den nye KrF-lederens problemer med å håndtere at hans egen menighet i Misjonsforbundet ikke vil ha homofile medlemmer.
I sin tiltredelsestale på KrFs ekstraordinære landsmøte varslet Høybråten kamp mot liberaliseringen i samfunnet. Det blir en kamp mot bl.a partier KrF samarbeider med i regjering.

FRIdemokratene ble tuftet i 1994, på grunn av splittelsen i FrP tidligere samme år, en splittelse bl.a på grunn av uenighet om verdispørsmål. Saker som abort, ytringsfrihet, skille mellom kirke og stat, og rettigheter for seksuelle minoriteter har alltid vært problematiske for partiene på høyresiden (inkludert sentrum). I 1981 løste Høyre dette ved å fristille sine representanter i spørsmålet om abort, noe også FrP har gjort. FrP fremstår i en del verdispørsmål som liberale (for ikke å si liberalistiske), men det varierer med saken. Skille av kirke og stat, genteknologi etc er FrP liberale på, mens homofiles rettigheter, statusen for ekteskapet og kristen formålsparagraf har partiet en mer konservativ tilnærming til.

FRIdemokratene er klare i sin prinsipperklæring på at autoritære holdninger skal bekjempes, så vel til høyre som til venstre i det politiske landskapet; ” FRIdemokratene er en partipolitisk uavhengig organisasjon, bestående av mennesker som er kommet sammen i arbeidet for et åpent samfunn basert på den frie tanke og den frie markedsøkonomi, samt troen på hvert enkelt menneskes verdighet og integritet som absolutte verdier. Vi er i opposisjon til enhver statsautoritær holdning, såvel til «høyre» som til «venstre» i det politiske spektrum. Vi anser følgende rettigheter for å være ukrenkelige og fundamentale for opprettholdelsen av et fritt og menneskeverdig samfunn. Hvert enkelt menneske har rett til:
– liv, frihet og rettmessig tilegnet eiendom.
– fritt å utveksle tanker, varer og tjenester på enhver måte i det frie marked.
– å danne frivillige sammenslutnigner for å tilfredsstille individuelle menneskelige behov for vennskap, trygghet, velferd og kultur.
– alene eller gjennom disse sammenslutningene å etterstrebe ethvert livsmål og sett av verdier og å fremme disse gjennom fredelig overbevisning.”

Høyre og Venstre kjemper dermed en kamp som FRI begynte allerede for 10 år siden, og som også SV, Ap og deler av FrP til dels kan støtte opp om og være enige i. Dette viser hvor isolert KrF og de mest konservative elementene i FrP faktisk er, i verdispørsmål.

Hva blir regjeringens skjebne hvis kampen om verdispørsmålene tilspisser seg? Liberaleren har tidligere omtalt KrFs nøkkelrolle i å skape ikke-sosialistiske regjeringer. Det kan hende KrF kommer til den konklusjon at partiet egner seg best som motkraft utenfor regjeringskontorene. Det vil være dårlig nytt for regjeringskollegene Venstre og Høyre, som ikke har hatt for vane å campere i regjeringskontorene. Spesielt i en situasjon der Ap planlegger grunnlovsforslag om å innføre både oppløsningsrett og investiturvedtak ved regjeringsdannelser.

Mest lest

Arrangementer