Ukategorisert

Idrett og alkohol

Idrett og alkohol hører ikke sammen. Dette er et ordtak som har fått bred oppslutning i Norge. Derfor reagerer avholdsorganisasjoner og fungerende idrettspresident på bevillingen som Oslo kommune har gitt arrangørene i Holmenkollen før årets ski fest i hovedstaden.

I utlandet har det vært alkoholservering på idrettsarrangementer i mange år. I Europa får tilskuerne muligheter til både øl og vin på alt fra fotballkamper til hopprenn. Utlendingene blir ikke dårligere ambassadører for idretten fordi det serveres alkohol på arrangementene.

Det må også legges til at Oslo kommune ikke har tenkt at utøverne skal bruke bevillingen i Holmenkollen aktivt. Det er publikum som skal få seg et glass øl, verken mer eller mindre. Dermed blandes ikke idrett og alkohol på en slik måte som idrettspresidenten eller avholdsorganisasjonene frykter så sterkt. En helt ubegrunnet frykt.

For en liberalist blir denne debatten latterlig. Det bør selvfølgelig være opp til hver enkelt arrangør om det skal serveres alkohol eller ikke. Spørsmålet bør ikke behandles av kommunale myndigheter en gang. Lovverket forhindrer en slik liberalisering som bør være en naturlig del av et moderne og effektivt samfunn.

Liberaleren har ikke noe imot at publikum får alkoholservering i Holmenkollen. Tipset er at ordningen blir så vellykket at den vil bli utvidet. Andre vil bli fristet til å søke om bevilling når de positive ringvirkningene med økt service på idrettsarrangementer blir allmenn kjent.

Avslutningsvis vil jeg for egen regning legge til at åpen servering på arrangementer er god alkoholpolitikk. Det vil bidra til at folk tar med seg mindre alkohol hjemmefra. Dermed blir drikkingen i mer kontrollerte former enn det vi har vært vant til.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
x
x
18 years ago

Den fungerende idrettspresidenten er også leder i alkokutt. Det som er merkelig er at pressen ikke spør om hun blander rollene. Når hun uttaler seg er det egentlig som fungerende president eller er det som leder av Alkokutt? Eller har hun på seg begge hattene samtidig.

Fra arkivet