Diverse, Magasin

Nader har rett

På søndag annonserte Ralph Nader at han ville stille som uavhengig kandidat i presidentvalget i USA. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

I 2000 stilte Nader som kandidat for Green Party. Mange mener han kostet demokraten Gore presidentembetet siden han tok flere stemmer fra Gore enn fra Bush. Demokratene har engasjert seg sterkt for at Nader ikke skal stille i år, og hans kampanje kalles nå en egotripp.

Nader er kjent forbrukertalsmann og motstander av big business og pengefolks kjøp av politiske tjenester. Grunnen til at han stiller er at han mener at demokratene og republikanerne er så like at det trengs et tydelig, reelt alternativ. Tankegangen er vanskelig å forstå for enkle norske sjeler som forestiller seg Bush som den store satan selv som bare vil ha krig, skattelettelser og kristenfundamentalisme og ser på demokratene som et medmenneskelig, fredelig alternativ.

Nader har imidlertid rett i at de to partiene er grunnleggende like. Det er liten tvil om at en demokratisk president etter 9-11 ville ført en politikk på linje med den Bush har ført. Man skal ikke glemme at Bush før den tid hadde antydet en så isolasjonistisk utenrikspolitikk at norske kommentatorer ønsket en mer aktiv amerikansk utenrikspolitikk. De fikk sine ønsker oppfylt… Å tro at en demokratisk president ikke også ville benyttet anledningen til å hylle seg inn i det amerikanske flagget og bli en statsmann, er naivt. Gore var minst like mye maktpolitiker som Bush.

I innenrikspolitikk har Bush langt fra vært så ekstrem som mange tror, han har ført en sentrumslinje med betydelige økninger i offentlige utgifter, faktisk betydelig større enn de Clinton stod bak! Nader har rett i at det absolutt er på sin plass med et alternativ til de to etablerte partiene. Å kritisee han for at han tilbyr et slikt er patetisk. Bare synd hans alternativ ikke er noe godt. I så måte er Libertarian Party mer i tråd med hva Liberalerens lesere kunne like.

Nå er riktignok Liberaleren partipolitisk uavhengig og gir ikke råd angående partivalg. Denne uavhengigheten er en helt grunnleggende del av vår profil. Det er imidlertid godt å vite at man ikke trenger å støtte demokratene selv om man hater Bush og man trenger ikke støtte Bush selv om man misliker demokratene. Det finnes andre alternativer.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer