Ukategorisert

Frokost til alle?

I ungdomsorganisasjoner på den røde siden av norsk politikk kommer det mange merkelig utspill og uttalelser. Merkelig for oss liberalister fordi vi vil redusere det offentliges innsats på mange områder.

I helgen vedtok årsmøtet i Finnmark AUF at alle elever i den videregående skolen skulle få gratis frokost. Gratis for elevene, men matserveringen må betales. Dermed forventer Finnmark AUF at vi som skattebetalere skal betale maten for ungdom over 16 år.

Argumentasjonen for vedtaket er at Finnmark AUF mener mange elever i den videregående skole sliter blant annet fordi de ikke har fått i seg en skikkelig frokost før skoledagen tar til.

Dårlig ernæring kan selvsagt være et problem for noen, men problemet må løses av den enkelte, og ikke gjennom nye offentlige velferdsløsninger. De videregående skolene eller fylkeskommunene kan ikke regne med større overføringer fra staten til et slikt tiltak. Dermed må skolene eller fylkespolitikerne legge ned skoleklasser for å finansiere felles matservering for elevene. Mange vil reagere kraftig på en slik prioritering, og det med rette.

Å få i seg nok og riktig mat er et ansvar hver enkelt av oss skal ha. Det ansvaret skal ikke overlates til skolen eller andre offentlige instanser. Det er prøvd ut ulike ordninger med matservering i grunnskolen. Heller ikke denne ideen er spesielt god. Rett og slett fordi elevene med foreldre og foresatte mister ansvaret og friheten til å bestemme over eget matinntak. Dette ansvaret må tilhøre hjemmet slik tradisjonen har vært, i alle fall til Finnmark AUF grep tak i saken.

AUF sentralt bør ikke bruke tid på å følge opp vedtaket fra årsmøtet i Finnmark. Den sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonen bør prioritere andre problemstillinger. Hvis det ikke finnes andre saker å ta fatt i, har AUF rett og slett utspilt sin rolle.

Det er på tide ungdomspolitikerne i AUF lærer seg å sette grenser for politikk. Hva skal det offentlige styre med, og hva er et privat ansvar? Gratis matservering i den videregående skolen er langt unna den grensen vi etterlyser.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer