Ukategorisert

Vil ikke ha lønnsfest

Fellesforbundets Kjell Bjørndalen ønsker ikke større lønnsvekst i Norge sammenlignet med våre handelspartnere. Dermed kan det gå mot moderate krav i årets lønnsoppgjør.

LO har vedtatt å gå inn for forbundsvise oppgjør. Det innebærer at de konkurranseutsatte næringene forhandler først, og at de andre kommer etterpå.
–Vi skal ikke ha større lønnsvekst enn handelspartnerne, sier Fellesforbundets Kjell Bjørndalen til VG.no.

For store deler av næringslivet som konkurrer med utlandet er dette en gledelig nyhet. Det viser at LO faktisk viser solidaritet med de arbeidsledige, selv om vi i Liberaleren ofte har tvilt på dette.

Det beste hadde vært desentraliserte oppgjør, avtaler mellom hver enkelt bedrift og hver enkelt arbeidstaker. Dette systemet er ikke utbredt, og dermed må vi ta til takke med sentrale lønnsforhandlinger.

LO sin holdning kan tyde på enkle forhandlinger. Det blir det helt sikkert ikke. Fagbevegelsen ønsker reallønnsøkning for alle medlemmer og tariffestet pensjon. Harde krav som arbeidsgiverne ikke vil godta uten kamp, naturlig nok. I tillegg skal lavlønte tilgodesees denne gangen.

Når systemet er slik det er med sentrale forhandlinger og lite frihet lokalt, hadde det vært hyggelig om årets forhandlinger kunne gjennomføres uten streik og et sluttresultat alle kan leve med. Næringslivet i Norge må ha rammevilkår som er på linje med handelspartnerne. Moderate oppgjør kan gi slike rammevilkår, noe som bør glede alle arbeidsledige.

Mest lest

Arrangementer