Ukategorisert

Blir kalt quisling

Ønsket om å gjennomføre en siviltjeneste istedenfor militærtjeneste skal være helt legitimt. Begge ordningene inngår i verneplikten, og bør derfor være likestilt.

Soldater som vil bli militærnektere blir ofte trakassert av befalet sitt. Soldater NRK har snakket med har blitt kalt quisling på oppstilling, og truet med anmeldelse, melder NRK Troms.

Det er mange som er inne til militærtjeneste som etter en periode skifter syn. De blir pasifister og ønsker dermed siviltjeneste istedenfor militærtjeneste.

Siviltjenesten er en del av vår verneplikt. Det skal ikke være forskjell på de to tjenestene. Dermed er det å gå langt over grensen å kalle pasifister for quisling eller andre stygge kallenavn.

Stemmer historien til NRK Troms er det stygge overgrep fra befalet sin side. Forsvaret bør rydde opp. Alt befal som mobber militærnektere bør skiftes ut. De bør få sparken eller nedgraderes på dagen. De har ingen rett til å mobbe ungdommer som har et annet syn på forsvaret enn de selv.

Liberaleren er motstandere av verneplikten. Vi skiller ikke mellom siviltjeneste og militærtjenesten. Begge ordningene er et overgrep mot friheten til unge menn.

Vi har likevel respekt for de som velger siviltjeneste. De velger en ordning med lengre tjenestetid enn den opprinnelige militærtjenesten. De tar et standpunkt som fortjener respekt. Det må også befalet forstå. Dermed blir mobbingen mot militærnektere helt uforståelig.

Vi forventer at forsvaret rydder opp!

Tags:

Mest lest

Arrangementer