Ukategorisert

Dobbelt så dyrt?

Sjokket på avgiftsøkningen på tobakk har for mange nettopp lagt seg. Dermed kan organisasjoner, byråkrater og politikere planlegge økte avgifter på snus.

Statssekretær Kristin Ravnanger i Helsedepartementet sier til Dagbladet at antisnuskampanjer og økte avgifter vurderes fordi forbruket på snus øker.

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, LHL og Kreftforeningen ønsker en utjevning av prisen mellom tobakk og snus. Dermed må prisen på snus økes fordi disse organisasjonene ikke ønsker reduserte avgifter på rullings.

Alle som snuser kan dermed grue seg til neste statsbudsjett vedtas. Det kan gå mot en enorm økning av avgiften. Ingen må bli sjokkert om en boks koster 100 kroner fra nyttår. Hvis økningen ikke kommer neste år, vil det i alle fall bli en stor debatt året etter.

En avgiftsøkning vil føre til mer smugling. Allerede i dag er det stor prisforskjell på en boks kjøpt i Sverige i forhold til prisen i Norge. En økt forskjell vil ikke redusere smuglingen, tvert imot.

Det er også et tankekors at kampen mot snus intensiveres. Snus har sikkert sine helseulemper på lik linje med mye annet vi nyter, men snusen har ingen ringvirkninger for andre enn brukerne. Det finnes ingen ting som heter passiv snusing. Dermed er det ingen grunn til å beskytte folk mot dette produktet.

Brukerne av snus er klar over ulempene. De er villig til å ta de negative konsekvensene dette medfører.

Statens oppgave er ikke å beskytte folk mot alt som er såkalt farlig. Det må hver enkelt av oss klare selv. Det vil bli umulig å leve et liv uten noen risiko. Det er på tide byråkratene og politikerne i helsesektoren innser dette.

Mest lest

Arrangementer