Ukategorisert

FrPs IT-fiasko

FrPs og Aps prestisjeprosekt IT Fornebu er en fiasko staten bør trekke seg ut av, ifølge en dansk rapport. Vil FrP lære av dette?

Det var Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ved herrene Kjell Opseth og Øystein Hedstrøm som har ansvaret for å ha drevet fiaskoprosjektet gjennom i Stortinget. Næringsminister Lars Sponheim i sentrumsregjeringen ble gjentatte ganger kritisert av disse herrene, for efter deres mening å trenere prosjektet. Sponheim ville ha åpenhet rundt prosessen, og advarte mot å la en gruppe rike investorer uten konkurranse få tilgang på ”indrefileten” av tomtene rundt Oslo-fjorden. Men Sponheim talte for døve ører.

Det samme gjorde FrPs Fridtjof Frank Gundersen, som ble nedstemt i FrPs gruppe, bl.a fordi Sjefen selv, Carl I. Hagen engasjerte seg sterkt for prosjektet. Gundersen stemte imot forslaget i Stortinget og pådro seg dermed refs fra Hagen. Stemmegivningen, prinsipiell som den var, kostet også Gundersen renominasjon og partimedlemskapet.

Fremskrittspartiet burde ikke vært på lag med Ap i denne saken i det hele tatt. Dens idè strider med alt liberalismen står for, når det gjelder forskjellsbehandling av en gruppe investorer, statlig satsning på en mulig vekstnæring, hemmeligstempling og fravær av demokrati i prosessen frem mot beslutning. Vi er ganske sikre på at med Wara, Skjervengen, Fåne og Bjørheim i stortingsgruppen ville dette vedtaket aldri vært gjort. Den nåværende gruppen FrP har på Stortinget har ikke tilstrekkelig ideologisk ballast til å motstå rike investorer, Carl I. Hagen og Øystein Hedstrøm – samtidig. Sammenlignet med det nevnte firkløveret fremstår de nåværende representanter som lettvektere uten ideologisk kompass.

Carl I. Hagen var ikke nådig med den ”negative tenkningen” som rådet i de andre partiene. Han må ha glemt sin liberalistiske barnelærdom. Og ikke minst advarselen fra Adam Smith: Når kapitalister får sjansen, vil de sammensverge seg for å koble ut konkurransen, og be staten om beskyttelse (mot konkurranse) og privilegier (lovbeskyttelse, subsidier etc.).

Arbeiderpartiet har lenge blandet staten, partiet, og privatkapital – ofte med dårlige resultater. Denne sammenblandingen kan kalles samrøre. Den mer tradisjonelle sosialdemokratiske næringspolitikken, med ensidig satsning på en type næringsvirksomhet i et lokalsamfunn uten andre ben å stå på, har så ofte lidd nederlag at næringsminister Finn Kristensen under Brundtland-epoken avviklet hele politikken. Det har ikke gått upåaktet hen, og blitt oppfattet som Aps høyredreining. Sunn fornuft er hva vi kaller dette.

Spørsmålet er om FrP har lært av fiaskoen IT Fornebu. FrP vil nemlig plassere oljemilliardene i investeringsfond som skal blinke ut satsningsområder i norsk næringsliv og putte pengene der. Vil denne politikken, et klart avvik fra liberalismen som tradisjonelt har preget FrPs næringspolitikk, nå lide skibbrudd? Det er lov å håpe, men vi er langt fra sikre.

Sikre er vi imidlertid på at hva næringslivet trenger, er langsiktige, stabile, forutsigbare rammebetingelser, der staten ikke intervenerer i næringslivet, verken med kapital, unødvendige reguleringer, eller beskyttelse av noen næringer fremfor andre. Dette er sunn, liberal næringspolitikk – som FrP burde fronte.

Får vi en runde selvransakelse i FrP? Vi venter i spenning.

Tags:

Mest lest

Arrangementer