Ukategorisert

Smugler rullings

Smugling av tobakk øker. Samtidlig kommer det meldinger fra utlandet om et rekordsalg av tobakk. De nye avgiftene på rullings er hovedårsaken til de nye problemene for tollvesenet.

Tollvesenet i Kristiansand har anmeldt flere mennesker for smugling av rulletobakk, etter at avgiften økte i Norge ved årsskiftet, melder NRK Sørlandet.

Ni personer er hittil i år anmeldt for å ha tatt med seg mer enn ett kilo rulletobakk fra utlandet til Norge. I løpet av hele fjoråret ble to personer anmeldt for tilsvarende forhold.

For Liberaleren er dette ingen overraskelse. Vi har advart om økt smugling på alle varer som får for høy avgift. Først og fremst gjelder det i dag alkohol og røyk, men i fremtiden kan også snus føres opp på denne listen.

Det er uforståelig at politikerne ikke forstår sammenhengen mellom avgifter og smugling. Høy avgift stimulerer til økt aktivitet på dette området fordi fortjenesten blir enorm. Det er idioti å fornekte denne sammenhengen.

Avgiftene på lovlige varer som tobakk, sigaretter, vin, øl og brennevin bør reduseres. En liten reduksjon hjelper ikke. Lettelsene må være kraftig for at det skal ha innvirkning på smuglingen. Politikerne bør starte arbeidet med å redusere avgiftene på varer som ligger på den såkalte smugletoppen. Hvis ikke dette skjer, fortsetter de å oppmuntre folk flest til å gjøre kriminelle handlinger gjennom å ta med seg for mye alkohol og røyk fra hvert eneste utenlandsbesøk.

Mest lest

Arrangementer