Ukategorisert

Forenklet forelegg for bruk av narkotika

Justisdepartementet vurderer et forslag fra sansksjonsutvalget om forenklet forelegg for besittelse eller bruk av mindre mengder narkotika.

Besittelse og bruk av mindre mengder med narkotika kan i fremtiden bli straffet med bare et forenklet forelegg, på samme måte som om du kjører for fort i trafikken, melder NRK.

Skulle forslaget bli vedtatt vil en polititjenestemann kunne skrive et forelegg på stedet ved bruk av mindre mengder narkotika, og saken vil være avgjort på noen få minutter. I dag er saksgangen betydelig mer komplisert. Blir du stoppet på gata i dag med et gram hasj, vil en politijurist etterforske saken. Du får en bot på to tusen kroner, og en anmerkning på rullebladet. Dagens praksis er både vanskelig, ressurskrevende og ikke spesielt gunstig for den som blir tatt, ettersom saken kommer på rullebladet.

Motstanderne av forslaget kaller det for avkriminalisering. Det er det ikke. Fortsatt vil det være sanksjoner mot bruk og besittelse av narkotika, men saksgangen forenkles slik at politiets ressurser brukes på en bedre måte.

De av oss som er for legalisering av narkotika bør takke ja til alle endringsforslag som forenkler dagens lovverk. Det justisdepartementet vurderer er ikke legalisering, ikke avkriminalisering, men en forenkling som det er vanskelig å se noen ulemper med.

Liberaleren har ikke noe imot dette forslaget. Justisdepartementet bør følge sansksjonsutvalget på dette området.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
  Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
  I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.