Ukategorisert

Forenklet forelegg for bruk av narkotika

Justisdepartementet vurderer et forslag fra sansksjonsutvalget om forenklet forelegg for besittelse eller bruk av mindre mengder narkotika.

Besittelse og bruk av mindre mengder med narkotika kan i fremtiden bli straffet med bare et forenklet forelegg, på samme måte som om du kjører for fort i trafikken, melder NRK.

Skulle forslaget bli vedtatt vil en polititjenestemann kunne skrive et forelegg på stedet ved bruk av mindre mengder narkotika, og saken vil være avgjort på noen få minutter. I dag er saksgangen betydelig mer komplisert. Blir du stoppet på gata i dag med et gram hasj, vil en politijurist etterforske saken. Du får en bot på to tusen kroner, og en anmerkning på rullebladet. Dagens praksis er både vanskelig, ressurskrevende og ikke spesielt gunstig for den som blir tatt, ettersom saken kommer på rullebladet.

Motstanderne av forslaget kaller det for avkriminalisering. Det er det ikke. Fortsatt vil det være sanksjoner mot bruk og besittelse av narkotika, men saksgangen forenkles slik at politiets ressurser brukes på en bedre måte.

De av oss som er for legalisering av narkotika bør takke ja til alle endringsforslag som forenkler dagens lovverk. Det justisdepartementet vurderer er ikke legalisering, ikke avkriminalisering, men en forenkling som det er vanskelig å se noen ulemper med.

Liberaleren har ikke noe imot dette forslaget. Justisdepartementet bør følge sansksjonsutvalget på dette området.

Mest lest

Arrangementer