Ukategorisert

Tannhelsen, et privat ansvar

SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ønsker en refusjonsordning der det offentlige får ansvaret for å betale for tannhelsen, på lik linje med allmennlegetjenesten.

I Norge er det et skille mellom tannhelse og annen helse. Mens andre helsetjenester dekkes av det offentlige helsevesenet, er tannhelsen en privatsak. Hvis skille skal fjernes må enten hver enkelt av oss få ansvaret for det som kan karaktiseres allmennhelsen. Eller så må staten overta ansvaret for tannhelsen.

Det er ikke politisk vilje å kutte ordningene vi har på helse. Folk forventer behandling betalt av det offentlige når sykdom oppstår. Ingen politiske parti, eller få politikere, tør røre ordningene.

Skal det samme gjelde tannhelsen, må politikerne øke skattene for å finansiere dette. Det har til nå ikke vært vilje til dette, til tross for at det finnes et flertall på Stortinget som sier de ønsker refusjonsordning på lik linje med annen helse.

Det er NRK som gjennom FBI tar opp denne saken i kveld. I programmet trekkes det frem at Norge er det eneste landet i den vestlige verden som ikke har et offentlig betalt tannhelse system.

FBI tar frem en kreftpasient som fikk store problemer med tannhelsen i forbindelse med en kreftsykdom. Behandlingen av selve sykdommen ble dekket av det offentlige, men de store tannlegeutgiftene som fulgte med kreftsykdommen må han sørge for selv, skriver FBI på sine hjemmesider.

Valget for politikerne er egentlig enkelt, men det må gjøres prioriteringer. Vi kan dekke utgiften selv, slik som i dag, eller det offentlige kan overta ansvaret. Skjer det siste må skatten økes. Som liberalister ønskes vi å beholde mest mulig av egen inntekt. Derfor går vi for det siste alternativet, nemlig et privat ansvar for tannhelsen.

Det finnes grupper som får dekket utgifter til tannhelsen. Svake grupper som for eksempel de som har krav på hjemmesykepleie og de som faller inn under lov om psykisk helsevern. Disse fritakene bør ikke utvides, tvert imot.

Skal det offentliges innsats økes på flere områder, vil det bli umulig å senke offentlige utgifter for å redusere skatter og avgifter. Derfor sier liberalister nei til ønskene fra SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Tannhelsen er en privat sak og bør være det også i fremtiden.

Mest lest

Arrangementer