Ukategorisert

Sidemål, et frivillig fag ?

I et regjeringsnotatet foreslår utdanningsminister Kristin Clemet å gjøre skriftlig sidemål til et frivillig fag, både i grunnskole og videregående skole. Den obligatoriske eksamenen i skriftlig sidemål skal bort.

Dette bekrefter sentrale kilder i regjeringssystemet overfor VG.

Liberaleren ønsker at sidemålet skal være valgfritt så vel i ungdomsskolen som i den videregående skole. Liberaleren er derfor helt på linje med utdanningsministeren og deler av Unge Høyres organisasjon som i disse dager har en kampanje for å gjøre sidemålet valgfritt.

Obligatorisk sidemålsundervisning har i generasjoner vært en plage for svært mange skoleelever. Derfor er det nå på tide at elevene slipper dette faget. Mange elever har slitt med et fag de ikke ser nytten av. For mange elever har også sidemålet ført til at de har fått et lavere karaktergjennomsnitt enn nødvendig. Det er nå på høy tid at elevene slipper obligatorisk undervisning i sidemål.

Valgfrihet er viktig. Derfor mener mange liberalister at elevene må få velge om de vil ha sidemål eller ikke. Dersom elevene ikke ønsker sidemål kan de for eksempel få flere timer i andre fag som norsk, matematikk eller engelsk. De elevene som ønsker sidemål må få velge om de ønsker bokmål, nynorsk eller andre språk som i flere områder av landet er mer naturlig enn nynorsk.

Det er forventet at regjeringen tar stillingen til nynorsk i kvalitetsmeldingen, og det er i denne forbindelse statsråden lufter ideen om å gjøre faget frivillig for elever i grunnskolen og den videregående skole.

Det er ikke bare sidemålet som bør være valgritt for elevene i skolen. Det bør gis betydelig mer valgfrihet på de fleste nivå. Det er en annen debatt. Først og fremst gleder vi oss over at enkelte politikere er på glid i saken utdanningsministeren fronter for tiden.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer