Ukategorisert

Nedgang for apoteket

Liberaliseringen av markedet som nå tillater salg av reseptfrie legemidler i dagligvarebransjen har gitt en voldsom nedgang på apoteket. Markedet fungerer perfekt!

–Våre tall er gode og gjenspeiler faktiske forhold. Holder denne utviklingen seg ut året, vil vi tape rundt 50 millioner kroner i ren fortjeneste. Det er en konsekvens som er langt større enn forutsett, sier Hans Andersen i Apoteket 1 til VG.

Mange apotek er bekymret for inntekstsvikten. De truer med permitteringer og nedleggelser. Vi som ønsker et fritt marked bør ikke være like bekymret. Vi bør ikke ta truslene til orientering en gang. De har levd som et monopol. Det skulle bare mangle at en del av inntektene forsvinner når konkurransen kommer.

Nedgangen for apotekene er også hyggelig målt opp mot forbruket. Det viser at økt tilgjengelighet ikke gir mye ekstra forbruk. Hvis dagligvarebransjen solgte godt av Ibux og Paracet uten at det gikk utover noen, ville en del kritikere fått rett i argumentasjonen mot liberalisering, uten at det ville ha påvirket vår syn merkverdig.

Liberalerens ønsker er at apotekene får konkurranse også på andre medisiner. Det var et skritt i riktig retning å la noen medisiner bli solgt i vanlige butikker. For å sikre oss et fritt marked må vi imidlertid ta skrittet fullt ut og la alt bli solgt fritt.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
aina
aina
17 years ago

Og apotettenikerens ekspertise er helt overflødig? Det finnes folk som trenger andre ting enn IBUX og Paracet, men ikke nødvendigvis reseptbelagte medisiner.
Jeg for min del synes at det allerede er for lite produktkunnskap i de fleste butikker her i landet, om det ikke skal bli kunnskapsmangel på apotekvarer også.
Noen ganger trenger man råd og veiledning, og skal jentungen i kassa på Rema sette seg inn i hundrevis av produkter da eller? De kan jo ikke engang forskjell på endivie og brokkoli.

Fra arkivet