Ukategorisert

Innhentet av virkeligheten

Fagforeningsbossene Jan Davidsen og Anders Folkestad har i dag fått trynet sitt opplyst av dobbeltmoralens sterke lysskjær. Liv og lære er tydeligvis for andre.

Overskriften i Dagsavisen forteller det sentrale: «Kjemper mot trynetillegg, gir det selv«. De avtalefester trynetillegg i egne organisasjoner samtidig som de fordømmer det hos andre.

Det er tydelig at fagforeningssjefene er innhentet av virkeligheten. De ønsker naturlig nok at sine egne organisasjoner skal fungere best mulig. For oss som er tilhenger av et fritt marked er det selvsagt at mennesker skal få lønn som fortjent. Det naturlige er en kombinasjon av standarder (som et virkemiddel for å redusere transaksjonskostnader i forbindelse med avlønning) og individuelle tilpasninger ved behov.

Selv fagforeningspamper skjønner i praksis at dette er klokt når det gjelder å få tak i de beste medarbeidere og få dem til å yte sitt beste. Statsvitere – slike som meg – vet at organisasjoner har en tendens til å leve sitt eget liv uavhengig av ytre forhold og politiske programmer. Et kjennetegn er ønsket om makt og innflytelse. Harde maktpolitikere som Davidsen og Folkestad gjør det som er nødvendig, stort sett uavhengig av moral for å sikre sin egen maktbase.

Av bl.a. denne grunn er det dessverre liten grunn til å tro at de skal endre sin politikk som en følge av avslørt dobbeltmoral. Vi får i mellomtiden glede oss over nok et tegn på at våre ideer er bedre enn synspunktene til velferdsstatens forsvarere.

Mest lest

Arrangementer