Ukategorisert

Tja til langtidsplanen

Regjeringen la fredag frem en langtidsplan som skal tilpasse forsvaret til fremtidens sikkerhetsutfordringer. Forsvarets evne til å løse alle sine oppgaver styrkes gjennom å prioritere kvalitet fremfor kvantitet.

For en liberalist er langtidsmeldingen spennende lesningen med noen godbiter og en del uheldige virkemidler. Det er en variert suppe der det er vanskelig å beskrive smaken på en god måte.

Forsvarsministeren foreslår ikke sesjonsplikt for kvinner i den nye langtidsplanen for forsvaret for perioden 2005-2008. Det er Liberaleren glad for. Sesjonsplikt for kvinner ville ha vært et nytt virkemiddel der tvang brukes.

De stående styrkene i Norge reduseres ytterligere til fordel for såkalte innsatsstyrker til bruk i utlandet. Heller ikke det er spesielt merkverdig. Det er ikke mange oppegående politikere eller byråkrater som ser Russland som en militær trussel mot Norge. Ut fra et slikt argument er det naturlig å redusere innsatsen i eget land. Det er selvsagt en viktig diskusjon hvor heldig det er med styrker i utlandet.

Regjeringen anbefaler at forsvaret tilføres 118 mrd. kroner i perioden 2005-2008, en årlig gjennomsnittlig bevilgning på 29,5 milliarder. Dette innebærer en moderat økning av forsvarsbudsjettet i forhold til i dag.
For en som mener skatt er tyveri er det vanskelig å forsvare økningen i forsvarsbudsjettet. Samtidig koster det å ha et forsvar. Det vil være umulig å slette denne posten fra statsbudsjettet. Det hadde likevel gått an og foretatt en moderat senking av utgiftene istedenfor en økning som regjeringen foreslår.

Verneplikten, eller førstegangstjenesten som mange kaller den, foreslås opprettholdt. Der er Liberaleren svært uenig med regjeringen. Det er gledelig at kun 1/3 av årskullene, eller ca 10000 skal innkalles hvert år, men samtidig er dette tallet et tankekors. Vi gleder oss over at færre må inn. På den måten kan Forsvaret prioritere kvalitet fremfor kvantitet, men dette gjør verneplikten svært urettferdig. Det er galt at en liten gruppe skal bære byrdene for alle andre. Det skal fortsatt skje gjennom tvang. Det hjelper ikke saken at de som gjennomfører får litt flere goder sammenlignet med i dag. Løfter om økt godtgjørelse veier ikke opp for et tvangs år i militær uniform. Regjeringen burde ha fjernet verneplikten, og satset på profesjonelle soldater der dette var en jobb på lik linje med andre jobber.

Ordet allmenn verneplikt står for fall i langtidsplanen fra regjeringen. Verneplikten blir kun for de utvalgte som må gjennomføre en tvangstjeneste om de vil det eller ikke. Staten skal altså fortsette å stjele deler av livet til unge menn. Dette er tyveri av liv, noe vi er motstandere av!

Tags:

Mest lest

Arrangementer