Ukategorisert

Vil likestille, uansett legning?

Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på bakgrunn av seksuell legning, en forskjellsbehandling vi har i dag. Til tross for partnerskapsloven har heterofile og homofile ulike rammevilkår. Krefter i Arbeiderpartiet vil endre dette.

Sentrale folk i Arbeiderpartiet vil gi homofile rett til å gifte seg og adoptere barn. Kvinnebevegelsen og AUF støtter nå vedtaket i Oslo Ap om å avskaffe partnerskapsloven, skriver Dagsavisen.

Det var årsmøtet til Oslo Arbeiderparti som vedtok en rekke forslag som likestiller homofile og heterofile. I tillegg til å avskaffe dagens partnerskapslov, vil Oslo Ap også at homofile og lesbiske par skal ha lik rett til å bli vurdert som adoptivforeldre. Dette er vedtak som støttes av AUF og Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. Dermed blir det en spennende debatt på partiets landsmøte i 2005, og Arbeiderpartiet kan komme etter Venstre og SV i deres krav om mindre forskjellsbehandling mellom heterofile og homofile par.

Får Oslo Arbeiderparti det som de vil, er partnerskapsloven i ferd med å bli historie. Ingen ting er bedre enn det hvis det betyr full likestilling uansett seksuell legning.

Partnerskapsloven trådde i kraft 1. august 1993. Loven gir to personer av samme kjønn muligheten til å inngå partnerskap med hverandre. Et registrert partnerskap har, med unntak av retten til vigsel og adopsjon, de samme rettsvirkninger som et ekteskap.

Selv om partnerskapsloven på papiret likestiller homofile og heterofile par, er realiteten en annen. Lesbiske og homofile partnere er utelukket fra å adoptere barn, et forbud som Liberaleren i likhet med Oslo AP vil fjerne. Kvinner i partnerskap har heller ikke rett til assistert befruktning på samme måte som kvinner i ekteskapslignende forhold med menn. Det finnes også tros- og livssynssamfunn som er positive til vigsel av lesbiske og homofile par, men de er gjennom lov avskåret fra dette. Et eventuelt vedtak på neste års landsmøte i Arbeiderpartiet kan gi en helt ny hverdag for mange lesbiske og homofile.

Vi ser frem til den nye hverdagen!

Mest lest

Arrangementer