Ukategorisert

Avlyttet 1000 samtaler

De fleste vil bekjempe kriminalitet. Mange vil også gi politiet virkemidler for å gjøre jobben. Likevel må det være grenser for hvor langt politiet skal gå.

I et halvt år gjorde politiet opptak av alle samtaler i to telefonkiosker på det lille stedet Nærbø. Utroskap, konflikter, bygdesladder og andre høyst private opplysninger er blant tingene som røpes på 61 CD-plater, som er en del av bevismaterialet i en narkotikasak som har vært innom Kristiansand tingrett, skriver VG.

Oppslaget i VG er noen dager gammelt. Det betyr at saken er i gang i tingretten, kanskje også avsluttet allerede. Derfor skal vi ikke si noe om denne spesielle rettssaken.

Det vi kan uttale oss om er at politiet ikke bør ha ubegrenset muligheter for å bekjempe kriminalitet. Saken fra Nærbø er et godt eksempel på hvordan telefonovervåkning ikke skal brukes. Det må ikke brukes virkemidler som reduserer rettssikkerheten eller personvernet til helt uskyldige mennesker. Ubegrenset bruk av telefonavlytning er en trussel mot hver enkelt av oss.

Skribenten vil også bekjempe alvorlig kriminalitet. Likevel bør politiets fullmakter begrenses. Eksemplet VG bringer fra Nærbø er bortimot en skandale. Det er forståelig at alle som har brukt telefonboksene er bekymret. Flere har delt svært personlige opplysninger med offentligheten på grunn av avlytningen. Dette er bekymringsverdig, og bør være et tankekors for alle som vil gi politiet utvidet muligheter til innsamling av informasjon.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 7 bøker som har påvirket meg7 bøker som har påvirket meg
    Bøker gir kunnskap og inspirasjon. De kan utfordre og bekrefte. Det er en sann glede å oppdage en god bok.
  • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
    Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
  • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
    Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.