Ukategorisert

Hurra for politisk reklame

Samarbeidsregjeringen åpner for å oppheve forbudet i kringkastingsloven mot reklame i fjernsynet for politikk og livssyn. Dette betyr økt ytringsfrihet og en slutt på forskjellsbehandlingen mellom ulike medier.

Når valgkampen kommer i gang høsten 2005, får vi se reklame for en rekke partier på fjernsynet. Regjeringen vil åpne for slik reklame og er sikret flertall på Stortinget, skriver Aftenposten.

Denne og flere spørsmål kommer i stortingsmeldingen om ytringsfriheten som fremlegges på fredag.

Regjeringen følger ikke opp alle punktene fra ytringsfrihetskommisjonen, noe som er beklagelig. Likevel kommer det gledelige nyheter om at forbudet mot politisk reklame oppheves.

Forbudet mot politisk tv-reklame oppheves for å forsvare ytringsfriheten. Forbudet er en klar krenkelse av denne friheten vi liberalister setter så høyt. Forbudet gir også ulike konkurransevilkår mellom de ulike aktørene. Dagens forbudt gir sterke konkurransefortrinn for aviser og radiostasjoner. En konkurransevridning som er helt uakseptabel. Heldigvis vil regjeringen gjøre noe med dette forbudet, i følge Aftenposten. Dette gleder et liberalt hjerte. Så får vi heller bære over med de punktene i stortingsmeldingen vi ikke er spesielt fornøyd med.

Regjeringen vil få flertall for sitt forslag om å oppheve forbudet mot reklame i fjernsynet for politikk og livssyn. Fremskrittspartiet støtter en liberalisering. Dermed er det ingen grunn til å ikke slippe jubelen løs. Ytringsfriheten og like konkurransevilkår mellom ulike medier er verdt et høyt jubelrop. Hurra!

Tags:

Mest lest

Arrangementer