Ukategorisert

Os, en foregangskommune?

I en kommune der Fremskrittspartiet og til dels Høyre bestemmer alt, skulle en tro den politiske kursen var annerledes enn det vi er vant til fra sosialdemokratiske kommuner. Det er dessverre ikke tilfellet.

Noen sympatisører fra Fremskrittspartiet og Høyre vil være svært uenig i påstanden om at Os kommune ikke drives annerledes enn andre kommuner. Sannsynligvis vil effektiviseringen bli trekt frem som et godt eksempel. Noen vil også bruke privatisering og konkurranseutsetting som eksempel som skal komme Os kommune til gode.

Saken som får skribenten til å reagere var oppe til behandling i formannskapet i februar. Der fikk rådmannen i oppgave å forhandle frem en avtale om kjøp av 42.000 aksjer i Gaia Trafikk, et selskap Os kommune allerede har kontroll på 6,4 prosent av aksjene.

Et kjøp av nye aksjer vil gi kommunen ca 10 prosent eierandeler, skriver Radios.no.

Som foregangskommune bør Os ikke kjøpe seg opp i dette selskapet, tvert imot. Det hadde vært mer naturlig med salg av aksjer. Ikke fordi det er i tråd med liberalistisk tenking, men også en god politisk kurs. Hva i all verden skal Terje Søviknes og Os kommune med en svær aksjepost i et trafikkselskap? Det er ikke et godt argument at det en gang i fremtiden kan bli god butikk for kommunen. Det er ikke en kommunal oppgave å drive butikk, ei heller et trafikkselskap.

Gaia Trafikk har nesten 1200 ansatte. Selskapet styrer 400 kjøretøy og har en omsetning på 474 millioner. Et av Norges største trafikkselskaper. Veksten bør fortsette, men det bør skje med private eiere. Både Os og Bergen kommune bør trekke seg ut, og selge sine aksjeposter i selskapet.

Det hadde vært gøy å høre ordførerens argumentasjon for et større oppkjøp av dette selskapet. Vi tar mer enn gjerne imot en e-post.

Mest lest

Arrangementer