Ukategorisert

Viktig melding!

Organisasjoner som har status ” lotteriverdig formål” bør søke om kompensasjon for automatinntektene som forsvinner når Norsk Tipping overtar automatmarkedet 1. januar 2005.

Organisasjonene har frist til 1. mai med å søke. Søknadsfristen er endelig. De som ikke søker innen denne datoen, vil ikke motta kompenasjon for tapte automatinntekter.

Inntekter fra gevinstautomater har vært svært viktig for mange lag, foreninger og organisasjoner de siste årene. Disse inntektene har finansiert store deler av det frivillige kulturlivet. Derfor er det viktig at alle fyller ut søknaden fra Lotteritilsynet på en ordentlig måte slik at en eventuell kompensasjon kan gis.

Hvorfor denne oppfordringen?
Liberaleren var motstander av at Norsk Tipping skulle få monopol på gevinstautomater. Det gir reduserte inntekter for en rekke organisasjoner. Det betyr også kroken på døren for mange private bedrifter som har spesialisert seg på denne virksomheten.

For alle lag, foreninger og organisasjoner som regnes som lotteriverdig er det kun en mulighet for å få kompensasjon for automatinntektene. De må fylle ut papirene de har fått tilsendt fra Lotteritilsynet. Vi anbefaler at alle gjør dette. Det vil helt sikkert ikke bli en erstatning for dagens inntekter, men kan bli en liten kompensasjon slik at frivillige aktiviteter innen kultursektoren kan videreføres.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer