Ukategorisert

Fravær bør koste

Å kalle arbeidstakere for sytere er ikke spesielt taktisk i forhold til vårens lønnsforhandlinger. Likevel har NHO et godt poeng i at sykefraværet er for høyt.

Skal sykefraværet gå ned, må fravær koste. Det må svi på pungen før sykefraværet kan reduseres. Uten et større personlig ansvar er det umulig å gjøre noe drastisk med fraværet. Det er dette poenget NHO bør gripe fatt i istedenfor å kalle store deler av nasjonen for sytere.

NHO-direktør Finn Bergesen viser til at nordmenns helse blir stadig bedre, mens sykefraværet likevel øker, melder NRK.

Bergesen har rett i flere av momentene. Vi lever lenger, vi trives på jobben viser undersøkelser, vi arbeider korte dager til høy lønn og nyter gode velferdsordninger. Disse momentene skal gi lavere sykefravær, men har dessverre ikke gjort det.

Avtalen mellom organisasjonene om inkluderende arbeidsliv har heller ikke fungert tilstrekkelig. Sykefraværet har ikke gått spesielt mye ned. Det betyr at ny lut må brukes for å få en bedre utnyttelse av ressursene.

Vi må få til et system der fravær koster for den enkelte. Velferdsordningen på dette området må reduseres. Hvis lønnen reduseres med fravær vil mange skulke langt mindre enn i dag. Noen vil reagere på at jeg påstår at det finnes skulking. Skribenten kan umulig være den eneste som tror på dette.

Å fjerne velferdsordninger kan gå utover de som virkelig er eller blir syke. Det er ulempen, og det er lett å innrømme denne negative konsekvensen. Likevel kan disse fanges opp gjennom andre støtteordninger dersom politikerne anser dette som en nødvendighet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer