Ukategorisert

Vin i butikken – ja takk

Unge Venstre ønsker vin i butikkene. Ungdomsorganisasjonen fremmer en uttalelse på partiets landsmøte om å få vin i butikken.

Unge Venstre mener at det ikke er statens oppgave å redusere antall utsalgssteder for alkohol i Norge. Ansvaret bør ligge hos den enkelte kommune, skriver de på sin hjemmeside.

Det er ingen grunner til at vin ikke bør selges på butikker. Det er en lovlig vare på lik linje med øl og rusbrus som i dag er en del av butikkenes vareutvalg. Vin bør også være det.

Innføring av butikksalg vil også med dagens system gi økt kommunalt selvstyre. Et bystyret eller kommunestyret vil få større medbestemmelse i alkoholpolitikken. Slike spørsmål bør avgjøres lokalt og ikke sentralt. Det er vanskelig å komme på noen argumenter mot økt lokal selvstyre i dette spørsmålet.

For liberalister hadde det vært naturlig om butikkene kunne selge øl, vin og sprit uten spesielle bevillinger. Vi er langt unna en slik liberalisering, dessverre. Derfor er det enkelt å slutte seg til ønsket fra Unge Venstre om vin i butikken avgjort hos beslutningstakerne lokalt.

Noen i media har siden forslaget ble kjent prøvd å sette Venstre opp mot KrF på denne saken siden begge deltar i Samarbeidsregjeringen. Det kommer klart og tydelig frem at Høybråtens parti ikke liker forslaget om liberalisering av alkoholpolitikken. Det bør ikke skremme Venstre sitt landsmøte om å gjøre et riktig vedtak. KrF og Venstre er to forskjellige parti. Dermed har begge rett til forskjellige meninger uten at det skal gå utover Samarbeidsregjeringen, som styrer etter Sem-erklæringen. En tverrpolitisk avtale mellom Høyre, KrF og Venstre.

Tags:

Mest lest

Arrangementer