Ukategorisert

Har Sponheim intert lært

.. av kritikernes forsøk på å hindre ham i å bli gjenvalgt som partileder? Det virker slik, efter at Sponheim på gårsdagens pressekonferanse regelrett slaktet et utspill fra påtroppende leder-trainee Olaf Thommessen. Sponheim avslører også seg selv som formynder.

Sponheims slakt igår for åpen scene av Thommessens utspill i VG for en tid tilbake, er gjengitt i flere aviser i dag, med samme ordlyd. Også Thommessens respons er gjengitt i lik ordly i avisene. Vi understreker at vi ikke var på pressekonferansen.

Pressekonferanser foran landsmøter brukes av partiledelsen til å forsøke å sette dagsorden i medieomtalen, og forberede de tilreisende utsendinger via media. Med en lederstrid i ferskt minne, er det naturlig av media å trekke tråder dit fra det som skjer på pressekonferansen. Og Sponheim gav god mulighet til dette, da han feiet vekk Olaf Thommessens utspill om mulighet for fradrag i skatt for familier som har hushjelp. ”Tøyseutspill” var karakteristikken. Thommessen hevet seg over karakteristikkene, og påpekte at det er høyt under taket i debattglade Venstre.

Uten å gå inn in realitetene i selve forslaget, skal vi se at Sponheims reaksjon på forslaget og måten å håndtere dette på, går rett inn i kritikken av ham som partileder. Tillitsapparatet ønsket mer prioritering av partibygging, motivering og fokus på å bygge mulige arvtagere. Og efterlyste resultater av samarbeidet i regjering – ikke(bare) i form av resultater, men i velgere. Venstre-ledelsen har vært for dårlige til å selge inn Venstres gevinster av dette samarbeidet. Sponheim blir av mange oppfattet som arrogant, og lite inkluderende. I motsetning til Jan Petersen, som ved endt ledertid har bygget opp et knippe kandiater hans Høyre kan velge mellom som ny leder, kapper Sponheim effektivt hodet av alle utfordrere og mulige efterfølgere. Offisielt har han snakket pent om Thommessen (da lederstriden ble avklart), men uoffisielt har mediene kunne meske seg i bakvaskelser og nedrakking av Thommessen (uten at Sponheim på noen måte skal beskyldes for å stå bak). Dette er et problem for Venstre, som kan måtte gjenvelge Sponheim mer i mangel av kandidater, enn av lyst, også på senere landsmøter enn årets..

Riktig parodisk blir det når Sponheim i dag i Bergens Tidende (BT) sier at lederstriden var både ”uvirkelig og ikke til å forstå”. Hvis dette virkelig er sant er ordvalget hans for åpen scene i går ikke så rart. Nevnes skal det også at på første landsstyremøte efter at striden var avklart var det ikke mye selvkritikk å høre fra Sponheim. Vi har tidligere omtalt desperasjonen i Venstre, og til dette sier Sponheim at ”Venstrefolk kan være litt farlige for seg selv, ved at de ikke forstår eller tar inn over seg hvilken virkelighet partiet befinner seg i, og det var nettopp dette som gjorde hele situasjonen uvirkelig.” Han avviser også kritikken om at han ikke bruker nok tid på partibygging: ”Sponheim vil ha seg frabedt beskyldninger om ikke å prioritere partiet nok.”.

Noen har gjort seg lystige over at landsmøtet avholdes nettopp på Hamar i forhold til partiets situasjon, og minnet om visen ”til Hamar med slakt” (underforstått: Venstre). Om Venstre ikke akkurat er slakt kan det bli slik at Lars kommer til Hamar som slakt (evt. reiser fra). Det er bare å avvente utsendingenes reaksjon på dagens medieoppslag.

Går man inn i selve utspillet til Thommessen, er kanskje ikke skattefradrag det heldigste. Et skattesystem med mange fradragsmuligheter blir hullete og uten autoritet. Sponheim vil ”vaske møkka si sjøl”. Han vil ha et samfunn fritt for hushjelper. Nå skal det ikke påstås at Thommessens familie og arbeidsforhold er å sammenligne med andre småbarnsfamilier i Norge. Likevel er det et faktum at i slike familier må ofte begge foreldre jobbe for å forsørge familien. Det er også en trend i tiden at mange ønsker mer tid til kvalitetssamvær med sine nærmeste, uten at dette er mulig. Det er det som kalles tidsklemmen. At det er galt å øke sysselsettingen ved å ansette hjelp hjemme er vanskelig å forstå. At slik hjelp også frigjør mer tid for familier til å være sammen, og i større grad gjør det mulig for kvinner å være yrkesaktive (i tillegg til å ha barn) kan ikke være negativt i likestillingspartiet Venstre. Det er spesielt venstresiden som argumenterer på den måten Sponheim har gjort i denne saken. Liberaleren mener at dette er en gammeldags tenkemåte rundt spørsmålet om å ansette hjelp i hjemmet, og peker på at bl.a Eva Joly har uttalt at hun ikke kunne gjort karriere uten samtidig å ha slik hjelp. Formynderiet gir seg utslag i at Sponheim som politiker har synspunkter på hvordan folk organiserer sin hverdag og bruker sine penger. Å si at man vil ha et samfunn fritt for hushjelper er for enkelt.

Liberaleren tror Venstre kunne vært heldigere med opptakten til landsmøtet, og at forholdet mellom mentor og trainee kunne fått en bedre start.

Mest lest

Arrangementer