Ukategorisert

Frikort er et gode

Leder for NHO sitt etikkutvalg, Sten Magnus, vil fjerne frikortordningen for ungdom. Det betyr i praksis skatt fra første krone i alt fra jobb som avisbud til en helt vanlig sommerjobb.

Sten Magnus sin argumentasjon var at ungdommen skulle bli vant med å gi noe tilbake til samfunnet i ung alder. Det er for sent å starte når folk begynner i den første heltidsjobben, mente den godeste Magnus.

Skribenten er direkte uenig. Ingen bør bli vant til å betale skatt. Skatt er en inntekt staten stjeler fra folk som skaffer seg inntekt. Vi bør juble over alle som slipper å betale skatt slik at de kan beholde mer av egen inntekt. Det er en fordel for alle, uansett om vi snakker om ungdom eller folk som bor i den såkalte tiltaksonen i Finnmark og Nord-Troms.

Det må legges til at frikort beløpet er svært beskjedent. Grensen er på 24.000 kroner, en sum som med fordel kunne ha vært regulert opp.

NHO ikke har grepet fatt i at lav skatt for de som bor i tiltaksonen eller frikort for ungdom kan bety ulike konkurransevilkår på arbeidsmarkedet. Det er ikke spesielt heldig, men skatt er en så stor byrde at vi skal være glad for alle som klarer å slippe unna litt billigere.

Medlemsbedriftene i NHO er avhengig av gode rammevilkår, både for selve bedriften, men også for de som jobber der. Rammevilkårene kan enklest bedres gjennom lavere skatter og avgifter. NHO sin kamp mot statlig tyveri bør være konsekvent. Den kampen bidrar ikke Sten Magnus til med et slikt håpløst forslag.

Liberaleren er ikke den eneste som reagerer. I følge Vårt Land reagerer også ungdomspolitikerne på utspillet. De har full støtte i kampen for å bevare frikortet.

Mest lest

Arrangementer